Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

GURU GOBIND SINGH SAHIB JI

Tiende spirituele leermeester van de Sikhs
Een visionair van de hoogste orde, een uitstekende ontwerper en uitmuntende strateeg.

Apart van opvoeden van zijn aanhangers in de kunst van oorlog, introduceerde hij de literaire kunt aan hen voor. Hij had een natuurlijke genius voor poëtische

Composities. Hij beheerste hij niet alleen de Punjabi taal maar was tevens meester in Sanskrit, Perzisch en Arabisch.

Leerstellingen
"Manas Ki Jaat Sabhey Aikey Pechhanbo",
Aanschouw de gehele mensheid als één
(ras, organismesoort)                                 
                                        Guru Gobind Singh Sahib Ji

1. Heb een missie en werk ononderbroken voor het behalen van het succes. Laat geen verdriet, geen ontbering, geen tegenslag, u afdwalen van
   het te behalen doel.
2. De zwakken moeten tegen onrecht, onderdrukking en tirannie beschermd worden, maar zonder gebruik te maken kwaadaardige elementen.
3. Kwaad zal weerstaan en ontworteld worden, maar het zwaard mag te nimmer in haat of in woede en/of in geest van wraak gebruikt worden.
4. Macht mag te nimmer voor materiele doeleinden en ten koste van het lijden van ander gebruikt worden.
5. Het zal mogelijk blijven om een kwade ziel geweldloos en met liefde te hervormen. De stille weerstand en het lijden voor gerechtigheid kan
    ervoor zorgen dat de kwade ziel de waarheid inziet en zo hervormd zou kunnen worden. Echter is zekere mate van geweldloosheid, tegen een
    tiran die in zijn misdadige wegen gehard is en geen waarde meer hecht aan de moraal, niet slagen.
6. Men dient zich niet te hechten aan iets, aangezien alles hetgeen dat zichtbaar is ooit zal verdwijnen.
7. Men dient niet te houden van rijkdom. Men kan rijkdom verwerven maar men moet altijd tevens bereidt zijn om hiervan afstand te doen.
8. Waheguru is het symbool van de vormloze eeuwige Heer, hij die de Ware Guru ('verlichtende leermeester') van allen en de Schepper van dit
    heelal is.


Zijn bijdrage aan het geloof
De bijdragen van Guru Gobind Singh aan de maatschappij reiken ver en zijn immense en dragen een stempel van zijn persoonlijkheid. In feite, zijn zijn contributies een levende belichaming van zijn " leven in daden en gedachten".

Zijn bekwaamheden op organisatie gebied waren een zuivere vermenging van praktische en spirituele ethiek. Dit maakte hij kenbaar in zijn creatie van de Khalsa - een orde voor het vestigen van een maatschappij gebaseerd op gelijkheid en rechtvaardigheid. Deze werd geïnitieerd door en geschapen in de tijd van Guru Gobind Singh Ji.
De Pure KHALSA werd ogenschijnlijk gecreëerd om de versplinterde maatschappij te wekken en hen te bevrijden van het ritualistische bijgeloven, dat heersten in de naam van de religies.
Khalsa, als een nieuwe orde van de heilige-soldaat (hij die de wijsheid van een heilige en de moed en kracht van een soldaat heeft), moest niet alleen de waarheid handhaven en zichzelf veroveren maar tevens zijn fysieke kracht beheersen.

Guru Gobind Singh ontwierp de KHALSA als een algemene broederschap samengesteld door personen die zuiver van hart, gedachten en ziel waren. Deze personen zouden deelnemen aan de gemeenschapskeuken en alle andere activiteiten als gelijken - met als geestelijke verband de macht, zijnde de aanwezigheid van God met hen ten alle tijden.

De significantie van deze daad onderstrepend, schrijft Sri Aurobindo in zijn boek, 'Foundation of Indian Culture' dat "de Khalsa was een verbazingwekkende voorbeeld en ongekende creatie, waarvan het gezicht niet naar het verleden maar naar de toekomst gekeerd was".

In even 'stralende' termen schrijft Swami Vivekananda "Guru Gobind Singh vulde de stervende ziel van India met het leven (dat licht gaf van Waarheid en Liefde) door een flits van zijn
Zwaard,! Het scheen opnieuw in al zijn glorie in het leven van de nieuwe geboren Khalsa".

Verzen uit Sikh geschriften

Sab Main Jot Jot Hai Soi
Een deel van God is te vinden in iedereen en hij is overal'.

Guru Granth Sahib, pagina 663.

Satguru Daya Nidh Mehma Agadh Bodh
Namo Namo Namo Namo Net Net Net Hai

"Sat(ware)guru is een oceaan van genade, barmhartigheid. Dit houdt genade voor allen oftewel de gehele mensheid in.

Bhai Gurdas Ji

Sarb Dharam Mein Shreisht Dharam
Har Ko Nam Jap Nirmal Karam

'De beste religie van allen is het verlangen naar God en het verrichten van nobele daden.

Guru Granth Sahib, pagina 226.

Saach Kahou Sun Laih Sabhai
Jin Prem Kio Tin Hi Prabh Paio
'Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen'.

Guru Gobind Singh Sahib
 
See Also: Vaisakhi van 1699
              Sakhis (Verhalen) van Guru Gobind Singh
              Bhai Kanhaeeya Ji
              Beroemd Sikhs - Banda Singh Bahadur
              Het martelarenschap van de vier zonen (de Shahibzade) van Guru Gobind Singh Ji
              Hij die mij wenst te vinden, moet hier naar mij zoeken.
              Wij zijn geen symbolen
              Nitnem: Choupai Sahib
             

Back to Guru Tegh Bahadar Sahib Ji

Main Menu

Read next Guru Granth Sahib Ji

All rights reserved (c) www.sikhs.nl