Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhai Kanhaeeya Ji

 

Een dag op het slagveld werd Bhai Kanhaeeya voor de Goeroe geleid. Hij werd ervan beschuldigd gewonde Turken en Moslim vijanden te hebben gediend en geholpen op het slagveld. Bhai Kanhaeeya zei: "Ik diende geen Turken of Sikhs. Ik diende alleen U, mijn echte koning. U hebt ons het volgende geleerd; Als je een naakte man kleedt, kleed je mij. Als je een hongerige spijst, dan geef je mij eten. Als je water geeft aan een dorstige man, dan geef je water aan mij. Deze woorden van U zijn in mijn hart gegrift.”

"Goed gedaan, Kanhaeeya", zei de Goeroe.Je hebt gehandeld in de echte Sikh geest. Zolang als een Turk wapens draagt en tegen ons vecht, is hij onze vijand. Maar zodra hij gewond neervalt, houdt hij op onze vijand te zijn. Hij wordt een man, een zoon van de Vader hierboven. Hij verdient hulp en medelijden. Mijn Sikhs zouden de zieken en gewonden moeten helpen, of ze nu Sikh zijn of Turk. Mijn Sikhs zouden diegenen die hun wapens neerleggen of wegvluchten van het slagveld niet mogen achtervolgen en kwetsen.”

Er wordt gezegd dat de stichter van het Rode Kruis zijn inspiratie gehaald heeft uit dit thema.

"Iemand die het Licht in ieder hart ziet, begrijpt de essentie van de leerstellingen van de Goeroe"  - Sri Guru Granth Sahib ji, ang. 20

 

See Also :   Goeroe Gobind Singh
              -  Het Sikh Geloof
 
 

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl