Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Siri Guru Granth Sahib Ji

 

Goeroe Gobind Singh Ji was verzwakt door bloedverlies en de dood naderde. Toen de Sikhs kwamen om het laatste afscheid te nemen, vroegen ze hem wie hem op zou moeten volgen. De Goeroe antwoordde: "Overal waar er vijf Sikhs zijn die volharden aan de leer van de Goeroe, daar zal ik zijn. Mijn mentale en fysieke kracht zijn één met de Siri Guru Granth Sahib en de Khalsa." Hij opende daarop de Granth Sahib en plaatste er de vijf cent en een kokosnoot en boog hiervoor. Vervolgens wees hij de Granth Sahib aan als zijn opvolger en werd deze de Guru Granth Sahib. Hij reciteerde: "Wahe Goeroe Ji Ka Khalsa! Wahe Goeroe Ji Ki Fateh!" (De Khalsa behoort toe aan God. Alle overwinningen behoren toe aan God). En hij liep rondom de Granth Sahib. Tegen zijn 'sangat' (religieuze congregatie) zei hij, "Laat diegene die mij wilt aanschouwen, de Siri Guru Granth Sahib aanschouwen. Voor altijd, het is het zichtbare lichaam van de Goeroe. Hij die mij wenst te vinden, moet hier naar mij zoeken."

 

See Also :   Spiritueele Scripture
              -  Gurbani Kirtan
              - Waarom we Guru Granth Sahib Ji (Gurbani) zouden moeten lezen, ook al begrijpen we er geen woord van
 
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl