Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Vaisakhi van 1699: Het ontstaan van de Khalsa

 

Het ontstaan van de Khalsa

Goeroe Gobind Singh Ji, de tiende Goeroe van de Sikhs, organiseerde een sterk leger met veel wilskracht om de medemens te beschermen tegen de wrede regelgeving van dietijd. Ook kwamen ze op voor hun eigen geloof.

Op 30 maart 1699 nam Goeroe Gobind Singh Ji een plots besluit en riep alle Sikhs bijeen om samen het Vaisakhi festival te vieren in Anandpur Sahib in Punjab. Er kwamen maar liefst zo’n 80.000 Sikhs naar Anandpur Sahib om samen met de Goeroe Vaisakhi te vieren.

Tijdens de bijeenkomst had Goeroe ji een ongebruikelijk verzoek aan de aanwezige Sikhs. Met een zwaard in zijn hand vroeg de Goeroe om een hoofd van een Sikh.

Na een paar momenten van stilte kwam een Sikh naar de Goeroe en bood zichzelf aan als offer.

Vervolgens werd hij meegenomen naar een tent, en al gauw verscheen Goeroe ji weer in zijn eentje met een bebloed zwaard en vroeg weer om een hoofd. Ondanks de angst die door de menigte geuit werd, boden zich nog vier Sikhs aan, afkomstig uit verschillende gebieden en uit verschillende lagen van de bevolking. Ook zij werden meegenomen de tent in en er werd aangenomen dat ook zij opgeofferd waren. Totdat Goeroe ji ze, tot de verbazing van de menigte, alle vijf weer buiten bracht, gekleed in traditionele gewaden.

Goeroe Gobind Singh Ji noemde hen de Panj Piare (vijf beminden), die hun moed toonden door het onder ogen zien van een grote test in geloof. Met hun werd een  orde opgericht gebaseerd op morele moed, geloof en overgave aan het ondoorgrondelijke onderwerp van Goddelijkheid.

Goeroe ji bereidde het ‘ Amrit’ door water in een stalen kom te gieten, terwijl Mata Sahib Kaur ji, suiker kristallen aan het water toevoegde. Goeroe ji roerde het geheel met een ‘Khanda’, een tweezijdige zwaard. Terwijl hij dit deed, citeerde hij Panj Banies, de Sikh gebeden. Na het ‘Amrit’ bereidt te hebben diende Goeroe ji deze toe aan de Panj Piare. Na het afronden van de initiatie ceremonie, kondigde Goeroe ji officieel de Panj Piare aan als leden van de Khalsa.

Ze kregen vijf onderscheidende symbolen: Kesh (ongeknipt haar), Khangha (kam), Kara (ijzeren/stalen armband), Kachera (lang ondergoed) en Kirpan (zwaard).

Goeroe ji ging vervolgens voor de Panj Piare staan en vroeg hen om ook hem op eenzelfde wijze te dopen. Dit is een uniek moment uit de geschiedenis van het geloof: de leraar en student in één.

Duizenden anderen aanwezigen namen ook ‘Amrit’. Zo ontstond een gemeenschap van mensen, die een leven leidde wat een balans is tussen toewijding aan het geloof en de bereidheid om het ultieme op te offeren om vrijheid, gerechtigheid en geloof te verdedigen.

Goeroe ji heeft de Khalsa (Sikh broederschap) gecreëerd als soldaat en heilige in één.

Dit is de reden waarom de dag van Vaisakhi erg belangrijk is voor de Sikh gemeenschap. Op Vaisakhi vieren Sikhs de geboorte van de Khalsa als een gezamenlijke verjaardag van een volk.

 

See Also :   Goeroe Gobind Singh
               Wij zijn geen symbolen
               Sikh Rehat Maryada (Sikh gedragsregels en gebruiken)
              -  Guru Tegh Bahadur Ji en Kashmiri Pandits (Vrijheid van godsdienst)
              -  Choupai Sahib
   

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl