Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

De Koning op bezoek bij Goeroe Gobind Singh Ji

 

Op een dag, kwam een Koning een bezoek brengen aan Goeroe Gobind Singh Ji. De Koning nam plaats in de hal waar mensen bijeen kwamen om de Goeroe te zien. De Goeroe was van plan om naar zijn rustplaats te gaan, onderweg zag Hij de Koning zitten en stopte. Hij zei tegen de Koning, “O Sikh, Ik ben erg blij om je hier te zien. Vraag maar wat je wilt en je wens zal worden vervuld“ De Koning die al rijk was, vroeg de Goeroe om hem volop te zegenen (Kirpa) zodat hij ook spiritueel rijker zou worden.  Goeroe Gobind Singh Ji keek toen de andere kant op naar een andere Sikh en keek toen weer terug naar de Koning en vroeg de Koning; “ Zzal ik jou veranderen in een Sikh net als hij daar?” (Nihal Singh die aan de andere kant stond). De Koning keek naar Nihal Singh en dacht bij zichzelf “Is de Guru gek geworden”. Nihal Singh zag er slecht en arm uit. Zijn kleding was vuil en voddig en de schop die hij op zijn schouders had stonk enorm. De Koning vroeg de Goeroe om medelijden met hem te hebben  en of Hij in een boze bui was om hem (een Koning) naar een persoon als Nihal Singh (een boer) te veranderen

Goeroe Gobind Singh Ji riep toen ook tegen Nihal Singh; “O, Sikh ik ben erg blij om je hier te zien, Vraag maar wat je wilt en je wens zal worden vervuld“. Ook deze Nihal Singh zei toen om hem te zegenen (Kirpa). Goeroe Gobind Singh Ji keek toen naar de Koning en dan weer naar Nihal Singh en vroeg hem; “Zal ik jou veranderen in deze Koning” Op dat moment vroeg Nihal Singh nederig en met handen gevouwen naar de Goeroe ommedelijden met hem te hebben en of Hij en boze bui was om hem in een persoon als de Koning te veranderen.

De Koning die stomverbaasd was dit te horen. Hij dacht dat Nihal Singh blij zou zijn met het aanbod van de Goeroe om hem in een Koning te veranderen en deze zou accepteren, maar Nihal Singh was niet blij om een Koning net als hem te zijn.

De Goeroe legde toen de Koning toen uit.

Hij zei; “O Koning, je dacht dat Nihal Singh een gewone boer is, maar dat is hij niet.” Hij is een gelovige Sikh die veel Sewa and Simran achter zijn naam heeft staan. En in een zalige status verkeerd om met God een te worden.“ Toen ik jou vroeg zal ik jou veranderen in een persoon als Nihal Singh, bedoelde ik dat spiritueel. Maar Koning, jij zag alleen het uiterlijk van Nihal Singh en was bang om veranderd te worden in een arme boer als Nihal Singh.”

“Aan de andere kant, Nihal Singh, aan wie ik hetzelfde vroeg was bang geworden dat hij zijn Sewa en Simran zou verliezen als hij in een Koning zou worden veranderd. En daardoor met trots, hoogmoed en rijkdom in materialisme verder zou leven. Hij weigerde mijn aanbod om een Koning te worden en wil in zijn huidige status verder. Omdat als je eenmaal in deze zalige status verkeerd, kan niets je meer lokken.”

De Koning voelde zich erg schuldig dat hij Nihal Singh had beoordeeld op wat hij leek en vroeg de Goeroe om vergiffenis

thujh oopar maeraa hai maanaa thoohai maeraa thaanaa raam ||
I take pride in You; You are my only Strength, Lord.
Ik ben trots op U, U bent mijn enige kracht, Heer.

surath math chathuraaee thaeree thoo jaanaaeihi jaanaa raam ||
You are my understanding, intellect and knowledge. I know only what You cause me to know, Lord.
 U bent mijn begrip, intellect en kennis. Ik weet alleen wat U doe mij weten, Heer.
 
soee jaanai soee pashhaanai jaa ko nadhar sira(n)dhae ||
He alone knows, and he alone understands, upon whom the Creator Lord bestows His Grace.
Hij alleen weet en hij alleen begrijpt, aan wie de Schepper Heer Zijn genade schenkt.

manamukh bhoolee bahuthee raahee faathhee maaeiaa fa(n)dhae ||
The self-willed manmukh wanders along many paths, and is trapped in the net of Maya.
De eigenzinnige manmukh zwerft langs vele wegen en wordt gevangen in het net van Maya.

t(h)aakur bhaanee saa gunava(n)thee thin hee sabh ra(n)g maanaa ||
She alone is virtuous, who is pleasing to her Lord and Master. She alone enjoys all the pleasures.
Zij alleen is deugdzaam, die is een lust voor haar Heer en Meester. Ze alleen geniet van alle geneugten.

naanak kee dhhar thoohai t(h)aakur thoo naanak kaa maanaa ||3||
You, O Lord, are Nanak's only support. You are Nanak's only pride. ||3||
U, O Heer, bent Nanak's enige steun. U bent Nanak's enige trots. ||3||

- Guru Granth Sahib ji Ang 779
 

See Also: Goeroe Gobind Singh
              Bhai Kanhaeeya Ji
              Hij die mij wenst te vinden, moet hier naar mij zoeken.
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl