Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Shajjan de dief

Wees geen dief, en ook geen oplichter. Wees oprecht aan allen, je bent op aarde om eerlijk te zijn.

 

Sajjan betekent een prettige persoon, een vriend, een helper. Er was eens een man met deze naam die in de streek waar hij woonde bekend stond als een goede man. Hij had een herberg voor reizigers gebouwd maar daarnaast had hij de slechte gewoonte ontwikkeld om waardevolle spullen van de reizigers te stelen wanneer zij 's nachts sliepen. Dit leidde er zelf toe dat hij mensen doodde. De lijken werden door hem ’s nachts in het geheim begraven. Sajjan werd vanwege zijn slechte gewoonten dus een oplichter, dief en moordenaar. De mensen noemden hem echter “Sajjan”.

Op een van hun reizen overnachtten Goeroe Nanak Dev en Bhai Mardana eens in de herberg van Sajjan. 's Avonds zong Goeroe Nanak Dev een hymne (shabad) terwijl Bhai Mardana op een instrument speelde (genaamd ‘rubab’). De shabad legde uit dat indien een persoon een slecht hart heeft, goede daden slechts een vertoning zijn maar niets voorstellen. God kent onze geest en niemand kan Hem te slim af zijn. De ware vrienden zijn eigenlijk de goede daden van een mens. Deze goede daden helpen de mens niet alleen in deze wereld maar ook na het overlijden in zijn volgend leven. Door slechte daden maakt hij echter zijn eigen geest vuil.

Sajjan had aandachtig naar deze shabad geluisterd. Toen hij de shabad hoorde, “zag” zijn geest de waarheid. Hij besefte dat hij een slechte mens was. Hij nam spullen weg van onschuldige reizigers die hij juist van dienst diende te zijn. Sajjan ging naar Goeroe Nanak toe, vouwde zijn handen en bekende vervolgens tegenover de Goeroe dat hij slechts Sajjan was in naam was maar niet in daden. Sajjan beloofde oprecht om in de toekomst een heilig leven te leiden.

De Goeroe was erg blij met de verandering die hij hoorde, en was daarom heel vriendelijk tegenover Sajjan. Sajjan werd aangeraden al het gesloten geld aan de armen af te geven en zijn leven vanaf nu als een eerlijke man te leiden. Hij deed oprecht zoals de Goeroe hem had opgedragen. Hij begon zij gasten hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken en alles te doen voor hun wat hij kon doen. Dus werd een Sajjan van naam maar een oplichter van beroep, een echte Sajjan in woorden en daden nadat hij Goeroe Nanak had ontmoet.

Een man wordt om zijn daden gewaardeerd. Onze ware vrienden zijn onze goede daden. Zij blijven bij ons zelfs wanneer ons lichaam sterft

     
See Also: Guru Nanak's boodschap
              Guru Nanak's - JAPJI
              Drie gouden regels
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl