Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Drie gouden regels

 

Mehta Kalu wilde dat zijn zoon, Goeroe Nanak, nuttig werk ging doen. Dus werd besloten om hem naar Sultanpur Lodhi te sturen. Zijn zuster, Bebe Nanki, was getrouwd met Diwan Jai Ram die in dienst was van Daulat Khan, de gouverneur (nawab) van Sultanpur. Jai Ram kon voor Goeroe Nanak een baan vinden. Hij werd benoemd tot de nawab's pakhuismeester (modi) en werd verantwoordelijk voor de pakhuizen (modikhana's) van de nawab.

Landeigenaren moeten belasting betalen aan de regering. In die tijd gaven landeigenaren een deel van de oogst in de vorm van belasting. Zij gaven allerlei soorten graan, katoen, peper en bruine suiker. Al deze goederen werden opgeslagen in een plek die de modikhana wordt genoemd. Een aantal van deze producten werd gegeven om in het huis van de nawab te gebruiken. Andere goederen werden gegeven aan zijn leger, politie en bedienden. Het resterende werd verkocht aan de bevolking.

De modi moest een boekhouding bijhouden over de dingen in de modikhana. Hij moest ze wegen als ze binnenkwamen en hij moest ze wegen als ze het pakhuis verlieten. Hij moest ook een boek bijhouden voor het geld dat deze producten opbrachten, de schatkist van de nawab. Voor dit werk kreeg hij wat geld en een aantal goederen.

Goeroe Nanak deed zijn werk erg goed. Hij was eerlijk en vriendelijk tegen iedereen. Iedereen die naar de modikhana kwam, ging tevreden en voldaan weer weg.

De bedienden van de nawab en het gewone volk begon van hem te houden en hem te eren. Hij werd erg populair bij iedereen. Maar een aantal slechte mensen hielden hier niet van. Sommigen gingen naar de nawab en zeiden: "Uw modi is oneerlijk en roekeloos. Uw modikhana zal spoedig leeg zijn. Hij zal daarna weglopen." De nawab liet daarop de boekhoudingen van de Goeroe een paar keer controleren. Maar iedere keer bleken deze te kloppen. De nawab was tevreden en de slechte mensen werden te schande gezet.

Terwijl de Goeroe zijn taken zo goed deed, hield hij zijn geest gericht op God. Hij herhaalde Gods naam altijd. Hij stond iedere morgen drie uur vóór zonsopgang op. Hij ging dan naar de rivier de Bein en nadat hij in de rivier gebaad had, zat hij op de oever. Hij concentreerde zijn geest volledig op God en totdat het dag was, zong hij liederen om hem te prijzen.

In Sultanpur, toonde Goeroe Nanak aan iedereen hoe een religieus mens zou moeten leven en zich zou moeten gedragen. Hij wilde dat alle mensen zich zo gedroegen en leefden zoals hijzelf. Hij vertelde hen: "Een religieus mens zou drie dingen moeten doen. Eén, hij zou zijn brood moeten verdienen met eerlijk werk. Hij zou geen nutteloos leven moeten leiden. Ten tweede, hij zou zijn verdiensten met anderen moeten delen. Hij zou de zwakken moeten helpen. Hij zou kleding moeten geven aan de 'naakte' armen. Ten derde, hij zou altijd aan God moeten denken. Hij zou anderen moeten vragen om hetzelfde te doen. Deze zijn de drie gouden regels van het geloof. Leef en handel ernaar. Jullie zullen werkelijk religieus worden. Jullie zullen gelukkig zijn; werkelijk gelukkig.”
 

     
See Also :    Guru Nanak's JAPJI
              -  Guru Nanak's boodschap
              -  Goeroe Nanak Dev
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl