Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Malik Bhago en Bhai Lalo

Anderen hun rechten ontnemen, is als hun bloed laten vloeien en vertroebelt de geest

 

Goeroe Nanak Dev verbleef bij Bhai Lalo toen hij met zijn verkondigen begon. Bhai Lalo was timmerman en verdiende op eerlijke wijze de kost door de hele dag hard te werken. De lokale dorpsambtenaar, Malik Bhago, was een corrupt persoon. Op een dag nodigde hij alle dorpsbewoners uit voor een feest, zodat hij bij de mensen in een goed blaadje zou komen te staan. Goeroe Nanak Dev weigerde echter naar het feest te gaan. Er werden speciale boodschappers gestuurd om hem op te halen. Bhago bood de Goeroe heerlijk eten aan en als dank daarvoor wilde hij van de Goeroe goede woorden horen. In plaats van Malik Bhago te zegenen, weigerde Goeroe Nanak Dev voedsel van hem aan te nemen. Bhago was verbaasd toen hij hoorde dat zijn heerlijke voedsel werd geweigerd en vroeg onmiddellijk waarom Goeroe Nanak Dev dat deed. De Goeroe zei hem dat het eten dat Malik Bhago smaakvol en zoet vond, in feite was gemaakt met bloed van de armen. In plaats van eerlijk de kost te verdienen, had Malik Bhago de mensen geld afhandig gemaakt. Bhago voelde zich in de verlegenheid gebracht door het stoutmoedige, openhartige antwoord van de Goeroe. Alle aanwezigen waren blij dat Goeroe Nanak Dev zonder angst de waarheid had gesproken. In aanwezigheid van de notabelen van het dorp kon Bhago deze rechtstreekse beschuldiging niet ontkennen. Zijn gezond verstand kreeg de overhand en Malik Bhago biechtte zijn schuld. Hij vroeg om vergiffenis voor zijn daden en beloofde om voortaan eerlijk en rechtschapen te zijn.

Goeroe Nanak Dev vertelde de aanwezigen dat alleen eerlijk verdiend voedsel, zoals dat van Bhai Lalo, goed smaakt en zoet als melk. Alle oneerlijke verdiensten, zo zei hij, zijn het bloed van de onschuldigen. Als druppeltjes bloed op een kledingstuk vallen, wordt dat vuil. Hoe kan de geest van iemand die leeft van het bloed van hulpeloze mensen, vroom en schoon blijven?
De vroomheid en persoonlijkheid van Goeroe Nanak Dev had zoveel effect, dat de mensen in het heerlijke eten van Malik Bhago inderdaad bloed zagen en in het schamele maal van Bhai Lalo daadwerkelijk melk.

Anderen hun rechten ontnemen, is als hun bloed laten vloeien en vertroebelt de geest.

“In het structuur van botten, vlees en aders verblijft de ziel als een vogel in een kooi.
O mens, wat is van mij en wat is van jou?
Ons tijdelijk verblijf hier is als de zang van ee
n vogel op een boom.”
(Goeroe Granth Sahib, Ang 659)
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl