Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Kauda Rakhshash (monster)

 

Goeroe Nanak reisde vele kilometers door de wildernis van Assam (India). Zijn minstreel Mardana kreeg honger en was erg vermoeid, dus stopten zij en gingen onder een boom uitrusten. Na een tijdje ging Mardana op zoek naar eten. Op zijn weg ontmoette hij Kauda, de kannibaal. Kauda overmeesterde Mardana geheel onverwacht en bond zijn handen en voeten met een touw vast. Hij droeg hem naar een plek waar hij een grote pan vol olie had staan om het vlees van zijn slachtoffers in te koken. Toen Mardana dat zag, werd hij verschrikkelijk bang en bad hij tot de Goeroe om hem te redden. Maar de Goeroe wist al van zijn hachelijke situatie en was onderweg om hem te bevrijden.

Kauda probeerde nog steeds het vuur onder de pan aan te steken toen de Goeroe verscheen. Kauda was helemaal verbijsterd. De Goeroe keek hem vol compassie en genadig aan en zei:

"Kauda! Zie je niet wat je doet, zou je jezelf in het brandende vuur van de hel werpen?"

Door de genadige en heilige blik van de Goddelijke Meester beseften mensen als Kauda hun schuld en vielen ze voor zijn voeten en smeekten ze om genade. Kauda, wiens geweten gedood was met weerzinwekkende misdaden, werd plotseling overmand door berouw. Hij wierp zich voor de voeten van de Meester en bad om genade. De genadige Meester zegende hem met de Naam (Gods naam). Kauda werd hierop een compleet andere man en leefde daarna als een toegewijde discipel van de Goeroe.

 

See Also :   Goeroe Nanak Dev
              -  Guru Nanak's boodschap
              -  Guru Nanak en Bhai Mola
 
   

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl