Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Goede dingen doen

 

Er was eens een dame die elke dag  chapatis (roti) voor haar familie maakte. Dagelijks maakte ze er 1 extra voor iemand die honger had. Deze chapati zette ze op het raam kozijn voor degene die langskwam en trek had. Elke dag kwam er een man met een bochel in zijn rug langs en hij nam de chapati mee. In plaats van dankbaar te zijn, mompelde hij altijd de woorden: “Al het kwade dat je doet, blijft bij jou: Al het goede wat je doet, komt terug bij jou!” Dit ging dagelijks maar door en door en op een gegeven moment voelde de vrouw zich geïrriteerd en zei in haarzelf: ”Nog geen eens een dank je wel...”

Elke dag zei de man met de bochel in zijn rug hetzelfde versje. Op een dag besloot de vrouw om hiervan af te komen. En wat deed ze? Ze maakte de chapati en voegde er gif aan toe. Toen ze deze chapati had gemaakt en het op het kozijn wilde leggen, trilden haar handen. “Waar ben ik nu mee bezig?” vroeg ze zichzelf af. Ze gooide de chapati direct in het vuur en maakte een andere. Deze zette ze bij het kozijn.

Zoals alle dagen voorheen, kwam de man met de bochel, pakte de chapati en zei:” Al het kwade dat je doet, blijft bij jou: Al het goede wat je doet, komt terug bij jou!”

Elke dag dat de vrouw de chapati op het kozijn plaatste, deed ze een korte gebed voor haar zoon die ergens ver weg gegaan voor een betere toekomst. Al maanden lang had ze niets van hem gehoord. Ze bleef doorgaan met bidden voor hem en zijn geluk, en dat hij weer veilig terug zou komen.

Die avond, klopte er iemand aan de deur. Toen ze de deur opende, zag ze tot haar verrassing haar zoon. Hij was heel mager geworden. Zijn kleren zagen er vies en gescheurd uit. Hij had honger en zag er heel zwak uit. Toen hij zijn moeder zag, zei hij: ”Ma, het is een wonder dat ik hier ben. Toen ik nog maar een paar kilometers van huis vandaan was, was ik bang dat ik neer zou vallen. Ik dacht echt dat ik het niet zou overleven, maar toen kwam er een man met een bochel in zijn rug langs. Ik smeekte hem om een beetje eten en hij was zo aardig dat hij zijn hele chapati aan mij gaf. Toen hij me dit gaf zei hij: ”Dit is wat ik elke dag eet, maar vandaag heb jij het harder dan mij nodig.” Toen de moeder dit hoorde, werd ze helemaal wit in haar gezicht.

Ze leunde tegen de deur om niet neer te vallen. Ze herinnerde zich het gif dat ze in de chapati had gedaan. Als ze die niet in het vuur had gegooid, dan had haar zoon die vandaag gegeten en zou hij zijn leven hebben gegeven. Toen begreep ze de woorden van de man met de bochel: ”Al het kwade dat je doet, blijft bij jou: Al het goede wat je doet, komt terug bij jou!”

Doe het goede en stop nooit met het doen van het goede,
ook al wordt het niet gewaardeerd!
 
     
See Also :   Goeroe Ji Beschermt Zijn Kinderen
              -  Baba Deep Singh Ji Shahid
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl