Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Rehat Maryada: Sectie Vijf

 

 
Hoofdstuk XII - Onbaatzuchtig werk
 
Artikel XXI - Vrijwillige dienstverlening

Vrijwillige dienstverlening (Sewa) is een prominent deel van het sikh geloof. Om dit aan de mensen te leren wordt dit in de gurdwaras georganiseerd. In zijn eenvoudigste vorm: vegen en bepleisteren van de vloer van de gurdwara [Opm: Vroeger hadden gebouwen, speciaal in landelijke gebieden, vloeren van gedroogd leem. Ze waren niet geplaveid of van beton. Om deze vloeren stevigheid en duurzaamheid te geven werden deze bepleisterd met een dunne laag opgeloste modder], het serveren van water, het koelte toewaaien van de congregatie, het bevoorraden van - en het leveren van andere diensten in de gemeenschappelijks-keuken-annex-eetzaal (langaar), het afstoffen van de schoenen in de garderobe van de mensen die de gurdwara bezoeken, etc.

a. De keuken-annex-eethuis van de Goeroe. De gedachte/filosofie achter Goeroes langaar is tweevoudig: Het opheffen van het verschil tussen hoog en laag, aanraakbaar en onaanraakbaar in het gedachtegoed van de sikhs en het trainen van sikhs in vrijwillige dienstverlening.  

b. Alle mensen, hoog of laag, en van welke kaste, afkomst of kleur dan ook mogen in de langaar van de Goeroe aanzitten en eten. Er dient geen onderscheid gemaakt te worden op grond van land van herkomst, kleur, kaste, religie bij het plaatsen van mensen in rijen om te eten. Echter, alleen gedoopte sikhs mogen van één bord eten.

[Opm.Ned.Vert.: Dit komt van de oosterse gewoonte om met zijn allen in een kring zittend van een bord te eten]
 
 
Artikel XVIII - Anand Sanskar (Letterlijk: Vreugdevolle Ceremonie)

Hoofdstuk XIII - Het Panth-ische (Sikh gemeenschaps-) leven

 

 

See Also   :  Sewa: Schild noch Zwaard
              :  Sewa: Guru Arjun Dev en groep uit Kabul 

 

 

 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl