Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Rehat Maryada: Sectie Drie

 

 
Hoofdstuk IV - Gurduwaras, Congregatie etiquette, Rites
 
Artikel V - Het zich aansluiten bij de congregatie voor het begrijpen van- en nadenken over Gurbani

a. Gurbani (het heilige woord ons nagelaten door de Goeroes, heilige sikh teksten) heeft meer effect als men deelneemt aan gemeenschap-bijeenkomsten. Het is hiervoor het beste dat een sikh plaatsen bezoekt waar sikhs samenkomen voor het vereren en bidden in de gurdwaras (Tempels) en zich daar bij de gemeenschap aansluit en geniet van de voordelen die de studie van de gurbani te bieden heeft.

b. De Goeroe Granth dient elke dag, zonder uitzondering, ceremonieel ge´nstalleerd en geopend te worden in de gurdwara (tempel). De Goeroe Granth dient 's-nachts niet ge´nstalleerd te blijven, behalve bij speciale gelegenheden waarvoor installatie van het Heilige Boek nodig is gedurende de nacht. Het dient in het algemeen ceremonieel te worden gesloten na het beŰindigen van de Rehras (avond lezingen). Het Heilige Boek dient open te blijven zo lang als; de granthi of een vrijwilliger aanwezig kan zijn, er personen die darshan (advies of verering) zoeken blijven komen of als er geen risico bestaat op oneerbiedige bejegening van het boek. Daarna word geadviseerd het boek ceremonieel te sluiten om respectloze bejegening van het boek te vermijden.

c. De Goeroe Granth dient met eerbied ceremonieel ge´nstalleerd, geopend, gelezen en gesloten te worden. De plek waar hij wordt ge´nstalleerd dient absoluut schoon te zijn. Erboven dient een baldakijn te worden opgericht. De Goeroe Granth Sahib dient geplaatst te worden op een manji sahib (vlakke lage lezenaar) van voldoende grootte en met  absoluut schone lakens. Voor de juiste installatie en opening van de Goeroe Granth dienen geschikte kussens e.d. aanwezig te zijn. Om de Goeroe Granth te bedekken dienen romalas (kleden van gepaste grootte) aanwezig te zijn. Als de Goeroe Granth niet gelezen word, dient hij bedekt te zijn met een romal. Er dient ook een chaur aanwezig te zijn.

d. Elke, andere dan de voorheen genoemde eerbiedige ceremonies, bijvoorbeeld zulke praktijken als de arti met het branden van wierook, lampen, het offreren van voedsel voor de Goeroe Granth Sahib, het branden van lichten, het rinkelen met belletjes, etc., is in strijd met de gurmat (leer van de Goeroe).

Echter, voor het sfeervoller maken van de ruimte is het gebruik van bloemen, wierook en reukwater niet verboden. Om de ruimte te verlichten mogen olie lampen, vetpotjes, kaarsen, elektrische lampen, kerosine of benzine lampen, etc. worden gebruikt.

e. Geen ander boek mag op dezelfde manier of gelijkwaardig met de Goeroe Granth worden ge´nstalleerd. Aanbidding van idolen of andere rituelen of activiteiten zijn niet toegestaan binnen de gurdwara. Ook vieringen van andere geloven of religies of andere feesten of festiviteiten mogen niet in de gurdwara gehouden worden. Het is echter niet ongepast om elke gelegenheid of bijeenkomst te gebruiken voor het uitdragen van de gurmat (leer van de Goeroe).

f. Het aanraken van de poten van de manji sahib waarop de Goeroe Granth Sahib is ge´nstalleerd, het wrijven van de neus tegen de muren of het platform, het heilig beschouwen of het masseren ervan, het plaatsen van water onder Goeroe Granth's zetel, het maken of installeren van beelden of idolen in de gurduwaras, het buigen voor afbeeldingen van de sikh Goeroes of Ouderlingen e.d. - dit alles is niet-religieus egotisme (zelfverheerlijking) en manmat (strijdig met de gurmat, de leer van de Goeroe).

g. Als de Goeroe Granth verplaatst moet worden van de ene plek naar de andere, dient de Ardas te worden uitgevoerd. Hij/zij die de Goeroe Granth op zijn/haar hoofd draagt dient barrevoets te gaan, maar als het dragen van schoenen noodzakelijk is, is dit geen reden voor bijgeloof.

h. De Goeroe Granth dient ceremonieel geopend te worden na het uitvoeren van de Ardas. Na de ceremoniŰle opening dient een hymne uit de Goeroe Granth Sahib  te worden gelezen.

i. Altijd wanneer de Goeroe Granth passeert, ongeacht of er al een andere kopie van de Goeroe Granth is ge´nstalleerd in de betroffen ruimte, dient elke sikh op te staan om respect te tonen.

j. Bij het binnengaan van de gurdwara (tempel), dient men blootsvoets te gaan en zich te reinigen. Als de voeten vies of vuil zijn dienen ze met water te worden gewassen. Indien men om de Goeroe Granth heen loopt dient men dit altijd met de klok mee (rechtsom) te doen.

k. Niemand, ongeacht zijn of haar nationaliteit, religie of kaste, kan worden uitgesloten om de gurdwara  te bezoeken voor darshan (het zien van de heilige schrijn). Echter, hij/zij dient geen zaken bij zich te hebben die door het sikh geloof als taboe zijn verklaard, zoals tabak enzovoorts.

l. Het eerste wat een sikh dient te doen bij het binnengaan van de gurdwara is het maken van een diepe buiging voor de Goeroe Granth Sahib. Hij/zij dient daarna, een blik te werpen op de congregatie en deze op zachte toon te groeten met "Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh".

m. Binnen de congregatie dient er geen discriminatie of onderscheid te zijn tussen sikhs en niet-sikhs, tussen mensen die traditioneel beschouwt worden als al of niet onaanraakbaar, tussen mensen uit verschillende kaste of tussen voorname en niet voorname-mensen.

n. Het zitten op een kussen, stoel, (laag) krukje, bed etc. of in enige te onderscheiden wijze in het bijzijn van de Goeroe Granth of binnen de congregatie is manmat (strijdig met de leer van de Goeroe).

o. Een sikh mag nooit blootshoofds zitten in het bijzijn van de Goeroe Granth Sahib of in de congregatie. Voor sikh vrouwen is het aansluiten bij de congregatie afgeschermd door een afscheiding (doek) of met sluiers voor het gezicht manmat.  

p. Er zijn vijf takhts (zetels van hoge autoriteit) namelijk:
          1. De heilige Akal Takht, Amritsar
          2. De heilige Takht, Patna Sahib, Patna
          3. De heilige Takht, Kesgarh Sahib, Anandpur
          4. De heilige Takht, Hazur Sahib, Nanded
          5. De heilige Takht, Damdama Sahib, Talwandi Sabo

q. Allen een Amritdhari (gedoopte) sikh man of vrouw, die devoot de discipline handhaaft voorgeschreven voor gedoopte sikhs, mag de geweide ruimtes van de takhts betreden. Ardas voor en namens elke sikh of niet-sikh, behalve voor afvallige of gestrafte (tankhahia) sikhs, mag bij de takhts worden uitgevoerd.

r. Op een hoog punt op elke gurdwara dient de nishan sahib (sikh vlag) ge´nstalleerd te zijn. Het doek van de vlag dient oranje of grijs-blauw (Nihang Singhs) gekleurd te zijn. Op de top van de vlaggenmast dient er ofwel een speerpunt of een Khanda (een rechte dolk met convexe snijkanten aan weerszijde die leiden naar schuine snijkanten die in een punt samenkomen) te staan.  

s. Er dient een trommel (nagara) in de gurdwara aanwezig te zijn om deze op daarvoor bestemde tijden te gebruiken.
 
 
 
 
Ardaas

Hoofdstuk V - Kirtan (het zingen van hymnen)

 

 

See Also   :  Sikh Ceremonies
              :  Spiritual Scripture 

 

 

 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl