Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Rehat Maryada: Sectie Twee (contd.)

 

 

c. Ardaas:

[Opm: Dit is een model van de Ardas. De Ardas kan worden aangepast voor verschillende gelegenheden. Echter de oorspronkelijke compositie met "Pritham Bhagauthi...." in het begin en de afsluitende zin beginnend met "Nanak Nam" mogen niet gewijzigd worden]

1. De tekst van de Ardas:

Een God, Waheguru, aan Hem de overwinning. Dat Zijn kracht ons bijstaat!

Ode aan Zijn macht door de tiende heer.

Na eerst Zijn kracht (baghauthi) te hebben herdacht, laat ons nu denken aan Goeroe Nanak. Dan aan de Goeroes Angad, Amardas en Ramdas die ons bijstaan. Herdenk dan Goeroe Arjan, Goeroe Hargobind en Sri Harirai. Mediteer vervolgens over de vereerde Goeroe Hari Krishan wiens blik alle lijden doet verdwijnen. Denk dan aan Goeroe Tegh Bahadar, wiens herinnering alle negen schatten brengt. Hij komt ons overal redden. Denk dan aan de tiende Heer, de bekwame Goeroe Gobind Singh, die ons overal komt redden. De belichaming van het licht van de tien meesters, de Goeroe Granth Sahib - denk aan de zienswijze en het lezen ervan en zeg, "Waheguru"

Denkend aan de prestaties van de geliefden en waarheidsgetrouwe, inclusief de vijf beminden, de vier zonen van de tiende Goeroe, de veertig bevrijden, de standvastige, diegene die de Heilige Naam eindeloos herhaalden, de toegewijde aan devotie, die Naam beleefden, hun part met anderen deelden, een vrije keuken draaiende hielden, het zwaard hanteerden en ieders fouten en tekortkomingen door de vingers zagen, O Khalsa, zeg, "Waheguru".

Denkend aan de prestaties van de mannen en vrouwen van de Khalsa die hun dharma (geloof en gerechtigheid) niet verzaakte, hun hoofd gaven, hun lichamen in stukken gehakt, gescalpeerd, op spijker wielen gemangeld, levend gezaagd en hun leven lieten tot behoud van de tempels (gurdwaras), hun geloof niet verloren en hun haar ongeknipt lieten tot hun laatste ademtocht, O Khalsa, zeg: "Waheguru".

Denkend aan de vijf tronen (zetels van religieuze autoriteit) en al de gurdwaras (tempels), O Khalsa, zeg, "Waheguru".

Nu het gebed van de gehele Khalsa. Mag het geweten van de gehele Khalsa worden gevoed door Waheguru, Waheguru, Waheguru en dat als gevolg hiervan, algeheel welzijn mag worden verkregen. Dat, overal waar er Khalsa zijn, er veiligheid, vrede, welvaart, succes, behoudt van het geloof, overwinning van de Panth, bijstand van het heilige zwaard en overwicht van de Khalsa mag zijn. O Khalsa, zeg:  "Waheguru".

Voor de sikhs de gift van het Sikhisme, de gift van ongeknipt haar, de gift te leven als sikh als leerling van hun geloof, de gift van het aanvoelen van discriminatie, de gift van getrouw zijn, de gift van vertrouwen en boven alles de gift van meditatie over het Heilige en het baden in de Amritsar (Heilige reservoir in Amritsar). Dat groepen sikhs die hymnen zingen, de vlaggen en de toevluchtsoorden/verblijfplaatsen, mogen blijven door de jaren. Dat rechtvaardigheid boven alles mag blijven regeren. Zeg, "Waheguru"

Dat de sikhs nederig en met grote wijsheid moge zijn! Dat Waheguru hun begrip mag bewaken!

O Onsterfelijk Wezen, eeuwige helper van de panth, liefdadige Heer, geef de khalsa toegang tot en beheer van Nankana Sahib en andere schrijnen en plaatsen van de Goeroe waarvan de gemeenschap is gescheiden.

O U, de eer van de nederige, de kracht van de zwakke, help hun die nergens op terug kunnen vallen, Ware Vader, Waheguru. In Uw bijzijn houden we deze ardas ....

(Noem hier de naam van de geschreven compositie die gereciteerd is of in toepasselijke woorden het doel waarvoor de samenkomst word gehouden).

Vergeef elke ongeoorloofde toevoeging, weglating, fout en vergissing. Vervul de doelen van iedereen. Gun ons mensen te ontmoeten die ons aan Uw Naam doen denken. O Nanak, dat de Naam altijd mag overheersen! Dat in Uw wil het goede van alles zal overheersen!

2. Als afsluiting van de Ardas dient de gehele congregatie, die aan de Ardas deelneemt, respectvol te knielen en met het voorhoofd de grond aan te raken ter ere van de Goeroe Granth, dan op te staan en luid te zeggen, "Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh” (De Khalsa behoort aan God, aan Hem behoort ook de overwinning). Daarna dient uit volle borst de leuze "Sat Sri Akal" (Het Tijdloze Wezen is Waar) te worden geroepen.

3. Terwijl de Ardas wordt uitgevoerd, dienen alle mannen en vrouwen in de bijeenkomst, te staan met hun handen gevouwen. De persoon die zorg draagt voor de Goeroe Granth dient staande met de chaur  (waaier) te zwaaien.

4. De persoon die de Ardas uitvoert dient te staan met het gezicht naar de Goeroe Granth met handen gevouwen. Als de Goeroe Granth niet aanwezig is, is uitvoering van de Ardas in elke richting toegestaan.

5. Als een speciale Ardas voor- of ten behoeve van een of meer personen wordt uitgevoerd, is het niet nodig voor anderen in de bijeenkomst dan die persoon of personen om op te staan.
 
 
Hoofdstuk II – Aspecten van het Sikhi Leven

Hoofdstuk IV - Gurduwaras, Congregatie etiquette, Rites

 

See Also   :  Het Sikh Geloof
              :  Sikh en Gurbani 

 

 

 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl