Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Rehat Maryada: Sectie Twee

 

 
Hoofdstuk II – Aspecten van het Sikhi Leven
 
Artikel II – Sikhi Levenswijze

De sikh levenswijze kent twee aspecten: individueel of persoonlijk en in de geloofsgemeenschap, (panth-isch) of werelds.

 
Hoofdstuk III – Individuele Spiritualiteit
 
Artikel III – Een Sikhs Persoonlijk Leven
 
Een sikhs persoonlijk leven behoort te bevatten:
   1. Meditatie over, en reciteren van Naam (Goddelijke entiteit of Gods essentie) en de geschriften
   2. Het leven leiden in overeenstemming met de lessen van de Goeroe en
    3. Altruïstische vrijwillige dienstverlening.
 
 
Artikel IV - Meditatie over Naam en Gurbani
 
a.    Een sikh behoord op te staan en wakker te zijn tijdens de amrit vela (de 3 uren voor zonsopgang), een bad/douche te nemen en zijn/haar gedachten te concentreren op Een Onsterfelijk Wezen en de naam Waheguru (wonderlijke vernietiger van de duisternis) voortdurend te herhalen
 
b. Hij/zij behoord onderstaande composities uit de geschriften elke dag te reciteren/voor te dragen
1. De Japji, de Jaap en de tien Sawayyas (Quartets) - te beginnen bij "Sarawag sudh" - in de morgen.
2. Sodar Rehras bevattende de volgende composities:
• Negen Hymnen uit de Goeroe Granth Sahib, te vinden in het heilige boek na Japji Sahib, waarvan de eerste begint met "Sodar" en de waarvan de laatste eindigd met "saran pare ki rakh sarma"
De Bainti Chaupai van de tiende Goeroe (beginnend met "hamri karo hath dai rechha" en eindigend met "dusht dokh te leho bachai"
• De Sawayya beginnend met de woorden "pae geho jab te tumre"
• De Dohira beginnend met de woorden "segal duar kau chhad kai"
• De eerste vijf en de laatste pauris (stanzas) van de Anand Sahib
• En Mundawani en de Slok Mahla 5 beginnende "tere kita jato nahi"
in de avond na zonsondergang.
3. De Sohila - te reciteren 's-nachts voor het naar bed gaan
 
De ochtend- en avond-recitals dienen te worden afgesloten met Ardas (formele smeekbede)
 
Hoofdstuk I - Sikh Gedefinieerd

Ardaas

 

See Also   :  Sikhisme: Een Introductie
              :  JapjiSahib 
              :  Sikhisme en het kastenstelsel 

 

 

 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl