Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Rehat Maryada: Sectie Drie

 

 
Hoofdstuk V - Kirtan (het zingen van hymnen) 
 
Artikel VI - Kirtan (Het devoot zingen van hymnen door een groep of individu)

a. Alleen een sikh mag Kirtan (het devoot zingen van hymnen door een groep of individu) uitvoeren in een congregatie.

b. Kirtan betekend zingen van bepaalde (zie c.) composities in traditionele muzikale ritmes/maten.

c. In de congregatie mag alleen Kirtan worden uitgevoerd op Gurbani (Goeroe Granth's of Goeroe Gobind Singh's hymnen) of ter verduidelijking op literatuur van Bhai Gurdas en Bhai Nand Lal.

d. Het is ongepast om, bij het zingen van hymnen op ritmische volksdeuntjes of op traditionele muzikale ritmes, of in samenzang, geïmproviseerde en vreemde woorden in te voegen. Alleen een zin van de hymne zelf kan een refrein zijn.
 
 
Hoofdstuk VI – Hukam (order) ontvangen
Artikel VII – Hukam (order) ontvangen
 

a. Het respectvol maken van een diepe buiging voor de Goeroe Granth Sahib, een blik slaan op de congregatie - een belichaming van de Goeroe zelf - en het ontvangen van de order (deze hardop reciteren of aanhoren): Deze zaken vormen samen de bezichtiging van de Satguru (onsterfelijke vernietiger van duisternis, de werkelijke Goeroe).

Het oplichten van het doek dat de Goeroe Granth Sahib bedekt om alleen te kijken of om anderen een blik te geven op de opgeslagen pagina, zonder het ontvangen van de order (het lezen van de voorgeschreven hymne) is manmat (strijdig met de leer van de Goeroe).

b. Gedurende de bijeenkomst dient slechts een ding tegelijk te worden uitgevoerd: het uitvoeren van de Kirtan (zingen van de teksten), het geven van een verhandeling (lezing), het interpreterend uitweiden van de teksten of het lezen van gurbani.

c. Alleen een sikh, man of vrouw, is het toegestaan de Goeroe Granth te verzorgen tijdens de bijeenkomst van de congregatie.

d. Alleen een sikh mag aan de congregatie voorlezen uit de Goeroe Granth. Echter, zelfs niet-sikhs mogen er voor zich zelf uit lezen.

e. Voor het ontvangen van de order (Hukam) moet de hymne die bovenaan op de linker pagina staat vanaf het begin worden gelezen. Als de hymne begint op de vorige pagina, blader dan een pagina terug en lees de hymne vanaf het begin tot aan het einde. Als het een var (ode) is, start dan vanaf de eerste van de slokas die aan de pauri voorafgaan en lees alle slokas en de hele pauri. Sluit de lezing af op het einde van de hymne met de regel waarin de naam 'Nanak' voorkomt 

f. Hukam moet ook worden ontvangen bij het afsluiten van de congregatie bijeenkomst (diwan), de bhog (afsluiting van het lezen van de SGGS) en na de Ardas.
 
 
Hoofdstuk IV - Gurduwaras, Congregatie etiquette, Rites

Artikel VIII - Sadharan Path

 

See Also   :  Sikh Beliefs
              :  Shabad Kirtan 1 
              :  Shabad Kirtan 2

 

 

 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl