Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Spiritueele Scripture

 
"The Word, the Bani is Guru, and Guru is the Bani.
Within the Bani, the Ambrosial Nectar is contained"

-Sri Guru Granth Sahib Ji, (pg. 982)
 

Het spiritual Geschrift van de Sikhs omvat 1430 pagina's en wordt de SRI GURU GRANTH SAHIB genoemd. Het wordt soms ook de ADI GRANTH (Eerste manuscript) genoemd. Het is het spiritual schrift van de Sikhs. Het bevat een collectie werken van Sikh- Gurus en enkele andere heiligen. De belangrijkste leer van al de Gurus en Heiligen wier verhandelingen in dit manuscript te vinden zijn. De oorsprong van de Granth Sahib ligt In de lofzangen van Guru Nanak, de eerste Guru der Sikhs. Hij werd in de hoedanigheid van Guru opgevolgd door negen andere Gurus. De tiende en laatst levende Guru van de Sikhs, Guru Gobind Singh, gebood dat na zijn dood, de Granth Sahib de eeuwige Guru van de Sikhs zal zijn. Hij installeerde de Granlh Sahib als zijn opvolger en aldus werd het Geschrift Guru.

Zowel de Gurus als de Granth Sahib verdienen het respect die hun is verleend om reden van de Gurbani die zij uitdrukken, het woord van de goddelijke waarheid. Zelf's Guru Arjan, de vijfde Guru die ook de Grant Sahib samenstelde, knielde voor het manuscript dat hij had samengesteld en ge´nstalleerd in de pas gebouwde Darbar Sahib (de Gouden Tempel) in 1604. daar hij het hoger gezag van de Gurbani erkende, wat hij kon doen in zijn hoedanigheid van Guru.

De Granth Sahib onderricht ons hoe wij het Eeuwig Geluk en een voortdurend hereniging met de schepper kunnen bereiken. Guru Nanak verklaarde dat liefdadigheid, boetedoening, bedevaarten en rituelen nutteloos zijn zonder Gods naam te herhalen (Simran). Meditatie en de ware aanbidding van God, met de zuivere Genade van de Guru, bewerkstelligt realisatie. De ware gelovige die zich aan God's wil houdt, verkrjgt Goddeljke kennis en God's Genade. Dit is het thema dat de hele Granth Sahib door wordt behandeld. Het allerhoogste doel in het leven zou de aanbidding van God moeten zijn. Hereniging met God is de fundamentele leer van de Sikh geloof en het allerhoogste doel van alle Sikh toewijding.

De Granth Sahib is het spiritual schrift van de Sikh en daaruit putten zij troost, vreugde en kracht. Men vindt het in alle Gurdwaras (Sikh Tempels) en vormt de basis van hun meditatie, het begrijpen van God en hun kijk op de wereld. Voor de Sikhs is zijn Gurbani (de inhoud van de Granth Sahib- het goddelijke woord) God. Guru Amardas zei:

 


'De Gurbani is God en daardoor verenigt men zich met God"
Sri Guru Granth Sahib Ji, (pg. 39)
 

Guru Ram Das verwoordde dezelfde gedachte anders:
 
"De Gurbani is de naam van de Heer die ik in mijn hart draag."
Sri Guru Granth Sahib Ji, (pg.239)
 
De tekst van Guru Arjans Granth Sahib is de geautoriseerde versie van het Geschrift en wordt nu gepubliceerd in een manuscript van 1430 pagina's.
Het is samengesteld door Guru Arjan, de vijfde Guru
Bevat naast de verzen ('Bani') van de Guru's, ook verzen van andere geleerden zoals: as Kabir, Farid, Surdas, Namedv, Tirlochan, Ravidas, Ramanand, Dhana, Jaidev etc.
De verzen ('shabads') zijn geschreven in verscheidene muzikale ritmen / maten ('ragas').

All rights reserved (c) www.sikhs.nl