Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

GURU ANGAD SAHIB JI

Leerstellingen van Guru Angad Sahib Ji

1. Het is nodig om een guru (spirituele docent) te hebben.
   
In de hymnen / verzen, benadrukt Guru Angad Sahib ji het belang van een docent om je geestelijke
   begeleiding te geven.

2. Liefde voor de menselijkheid.
   
De Guru doceerde dat de religie van de mensheid, menselijkheid zelf was.

   
Hij benadrukte in zijn hymnen / verzen en instructies dat God alleen gerealiseerd kon worden door
   Sahibotie, edele daden en dienstbaarheid aan het mensdom.


3. Dagelijkse gebeden om één te worden met God.
 
   De Guru zei dat het gebed de hoeksteen was van elke godsdienst / geloof en daarom een essentieel
   deel moet zijn van ieders leven en dus daarom niet moet bestaan uit gewoonte ceremonies en mantras.

 

4. Uitoefenen van meditatie, eenvoud en zelfdiscipline
   
De Guru gaf aan dat mensen aardse ' verleidingen ' waaronder roddelen, stelen, bedrog en lust moesten vermijden. Hij zei dat God overal was
   en dat we één met hem konden zijn d.m.v. liefde, eerlijkheid en trouw.

5. Kennis
   
Hij gaf veel aandacht aan het opleiden van kinderen door vele scholen op te richten. Hij benadrukte het belang van onderwijs en begeleiding.
   Vele kansarmen kregen dankzij zijn initiatieven, toch nog de kans op zich te ontplooien. Het belang van fysieke en mentale sterkte


6. Hij startte de Mall Akhara traditie voor jongeren.
   
Het bestaat uit een reeks van spirituele en fysieke oefeningen.

 
Contributie aan het Sikhisme

1. De ontwikkeling van het Gurmukhi schrift.
   
Hoewel het Punjabi alfabet eerst door Guru Nanak Sahib werd gebruikt om enkele hymnen / verzen vast te leggen, bewerkte en herzag Guru
   Angad het nieuwe schrift in zijn geheel. Het schrift werd bekend als Gurmukhi. Guru Angad gaf de Punjabi taal zijn nieuwe grammatica.


2. Verzameling van Guru Nanak ji's verzen
   
De verzen, gecomponeerd door Guru Nanak Sahib, waren in bezit van zijn volgelingen. Guru Angad verzamelde al deze verzen en bracht
   ze samen in een boek (Pothi).
 
See Also : Koester geen kwaad naar anderen
                : Sakhis (Verhalen) van Guru Angad Dev ji
                : Mata Khivi Ji
             

Back to Guru Nanak Sahib Ji

Main Menu

Read next Guru Amardas Sahib Ji

All rights reserved (c) www.sikhs.nl