Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Waardeer Mensenrechten

Guru Hargobind Sahib
 

Guru Hargobind Sahib ji (de 6e Guru van de Sikhs), nadat hij was vrijgelaten van de gevangenis na Jehangir (Mugal heerser van die tijd), besefte dat hij een fout gemaakt had en gaf Jehangir de voorwaarde dat hij de ALLEEN de gevangenis zou verlaten wanneer de andere ONSCHULDIGE gevangenen ook met hem vrijgelaten zouden worden.

"De Guru heeft mij opdracht gegeven goed te doen, ik ben ontwaakt en heb het geaccepteerd.
Guru Granth Sahib Ji (pg 485)

Goeroe HarGobind Sahib Ji - De Bevrijder Goeroe

Keizer Jahangir en Goeroe Har Gobind Sahib ji raakten bevriend. Telkens als Jahangir op kamp ging, was er ook een aparte tent en kampeerterrein voorzien voor de Goeroe. Op een dag, kwam er een nederige Sikh van Agra naar het koninklijke kamp om de Goeroe te zien. Hij was een arme gras snijder en wou twee koperen paise (munten) aan de Goeroe schenken. De tenten van Goeroe Har Gobind ji en die van de Keizer stonden vlak naast elkaar. Er stond een soldaat op wacht. De Sikh liep naar hem toe en vroeg: "Waar is de echte Koning? Ik wil hem zien. "Ginder, " zei de soldaat, naar de tent van de Keizer wijzend.

De Sikh ging naar de tent van Keizer Jahangir, knielde en plaatste zijn nederige offerande voor hem. Hij stond op, keek rond en was verbaasd. De Koning was verbaasd over zijn gedrag en over de eenvoudige kleding en zijn manieren. Hij dacht dat de man niet goed wijs was, dus vroeg hij hem, "Wat wil je?" "Niets Heer," zei de Sikh, "ik kwam enkel mijn eer betuigen aan de echte Koning, de Heer van de wereld, die in een oogopslag, al mijn zonden kan wegwassen en mij met God verenigen."

"Onzin", zei de Koning, "Ga weg, jij gek. Ik zal je laten ophangen als je nog een moment langer blijft.” De Sikh was heel verbaasd en zei, "O mijn beste Goeroe, de mensen zeggen dat Goeroe Har Gobind ji net zo vriendelijk is als Baba Nanak, en een bloem met evenveel plezier in ontvangst neemt als miljoenen roepies. Ik begrijp niet waarom mijn bescheiden offer u zo erg beledigd heeft. U kunt er zeker van zijn dat dit offer uit mijn eerlijk verdiende winst komt, die ik met veel moeite bijeen gespaard heb.”

Toen begreep de Keizer het hele verhaal, en verwees de Sikh naar de tent van de Goeroe. De arme gras snijder raapte snel zijn 2 koperen munten op en liep, zonder enige dankbetuiging of respect aan de Koning, naar de tent van de Goeroe. Daar ontmoette hij de Goeroe, maakte een buiging voor hem en gaf hem zijn offer. De Goeroe nam het offer aan en was zo blij om de nederige Sikh te zien dat hij opstond uit zijn stoel en hem omhelsde, zich weinig bekommerend over wat hij geofferd had en over hoe armoedig hij gekleed ging. De Sikh vond veel troost en geluk na de zegen van de Goeroe.

De Keizer dacht ernstig na over de hele zaak en in het bijzonder over de betekenis van de woorden 'Ware Koning’. Hij voelde zich nogal verdeeld over dit incident: het gebruik van de woorden “Ware Koning” voor de Goeroe hadden hem heel erg beledigd. Hij besprak het voorval met zijn ministers, van wie er een, Chandu genaamd, de man was die Goeroe Arjan (de vader van Har Gobind) dood gemarteld had en die zal al meteen te wachten op de kans om een wig te drijven tussen de Goeroe en de Koning. Hij was altijd al bang geweest voor de groeiende vriendschap tussen hen omdat deze tot zijn ondergang zou kunnen leiden. Dus overtuigde hij een paar andere ministers om met hem mee te doen en zij slaagden erin om de geest van de Keizer te vergiftigen tegen de Goeroe.

Op een dag, na het eten in de gratis keuken (Langar) van de Goeroe, werd de Keizer ziek. Chandu was er snel bij om de schuld op de Goeroe te schuiven. Hij zei dat de Goeroe er aan dacht om de Keizer te doden door alle middelen; en dat dit de reden was waarom de Goeroe er een leger op na hield en het regelmatig trainde. De Keizer geloofde dat er gevaar was, dus gaf hij het bevel tot de arrestatie en opsluiting van de Goeroe in het fort van Gwalior, driehonderd kilometer ten zuidwesten van Delhi. Toen Goeroe Har Gobind Ji naar het fort van Gwalior werd overgebracht, dachten de Sikhs van Delhi en Amritsar dat er vals opzet in het spel was en protesteerden luid. Na een paar dagen ging het nochtans weer beter met de Keizer maar zijn bevelen waren intussen uitgevoerd en de Goeroe zat in de gevangenis.

Chandu schreef naar Hari Das, de commandant van het fort van Gwalior, hij gaf hem het bevel de Goeroe te vergiftigen of hem te vermoorden; hij beloofde hem een grote beloning hiervoor. Ondertussen was Hari Das echter een toegewijde volgeling van de Goeroe geworden. Hij toonde al de brieven aan de Goeroe, die glimlachte alleen maar en zei niets.

Er waren veel Raja’s (koningen) en prinsen die als politieke gevangenen vast gehouden werden in de gevangenis. De Goeroe predikte de boodschap van waarheid elke dag onder hen en velen werden al snel zijn volgelingen. Later vond Keizerin Nur Jahan, de favoriete vrouw van de Keizer, dat de Goeroe onterecht in de gevangenis zat. Ze overtuigde de Keizer van de onschuld van de Goeroe en beval zijn vrijlating. Toen dit bevel Gwalior bereikte smeekten de prinsen aan de Goeroe om hen te helpen ook vrij te komen. De Goeroe weigerde dus om het fort te verlaten tenzij al de prinsen vrijgelaten werden. Het was een heel groot probleem voor de Keizer om te beslissen. Nur Jahan praatte op de Keizer in en deze  stemde toe. Zo werden de 52 prinsen, samen met de Goeroe, vrijgelaten. De Goeroe werd geprezen als ‘Bandi Chhor’ diegene die gevangenen bevrijdde, en het nieuws werd over heel India verspreid. In het historische fort van Gwalior bevindt zich het heiligdom van Bandi Chhor Pir. Hindoes en Moslims bezoeken de plaats ter ere van dit grote gebeuren.

Een Moslim faqir (saint) zit daar in nagedachtenis van de grote man gekend als 'Bandi Chhor.' Ook in de Punjab, word Goeroe Har Gobind Ji met deze naam nog steeds herinnerd. 

Na zijn vrijlating ging de Goeroe meteen naar Amritsar. Onderweg sprenkelden de mensen water op de stoffige wegen, openden Langars (gratis keukens) en plaatsten klei lampen op de daken van hun huis in de nacht. Toen hij Amritsar bereikte verdrongen duizenden Sikhs zich om de Goeroe te zien, en op de nacht van zijn aankomst, versierden ze de hele stad en plaatsten lampen in de straten en op de daken van de huizen. Ze deelden snoepjes uit en droegen hun beste kleren. Deze heugelijke gebeurtenis wordt elk jaar opnieuw gevierd in oktober of november. De vieringen in de Gouden Tempel zijn zo beroemd dat duizenden Hindoes, Sikhs en Moslims daar samenkomen tijdens de nacht van Bandi Chhor Diwas om het vuurwerk te bekijken.
 

See Also :  Guru HarGobind Sahib ji
             - Sikhisme en de Mensenrechten
             - Guru Har Gobind Sahib ji - Het Juiste Offer
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl