Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sikhisme en de Mensenrechten

 
 
Verleen me deze zegen
Oh God, van Uw Grootheid
Mag ik mij nooit onthouden
Van rechtschapen handelingen:
Mag ik vechten zonder angst
Alle vijanden in de strijd van het leven,
Met zekere moed
De overwinning opeisen!

-          Goeroe Gobind Singh 

De basisrechten en vrijheden op welke alle mensen recht hebben, beschrijven vaak ook het recht op leven, vrijheid van gedachten en uitingen en gelijkheid voor de wet.

Spiritualisatie is een vrijheid van materiële dwang en aantrekkingen. Het houdt een bewustzijn in van de Kosmische Orde en het streven naar uitvoering van de Goddelijke Wil. Een spiritueel mens is daarom creatief en constructief. Hierdoor is een Sikh leven een leven in harmonie met andere individuen, met andere wezens en met andere vormen van leven. Voor een geïnformeerde individu heeft de wereld maar één doel: spiritualiteit uitoefenen. Dat is het ultieme doel van alle mensen. Zulk een persoon houdt zich bezig met menselijke problemen en de maatschappij en moet zijn of haar effectiviteit in dit leven bewijzen. Zulk een persoon leeft met een missie en werkt voor de emancipatie voor ALLEN. Een ware Sikh is vóór individuele mensenrechten, de maatschappij en rechtvaardigheid voor allen.

“De persoon die zich bewust is van God is gezegend met een intens verlangen om goed te doen in deze wereld.”    -          Goeroe Granth Sahib, blz 273

Sikh Geschriften hebben altijd de ziekte van intolerantie veroordeeld. De Sikh Goeroes hebben op een felle manier het recht genomen op vrijheid van meningsuiting en vrije keus van geloof en de verdediging van mensenrechten. Geen prijs is te hoog om deze waarden te beschermen.

Waar moedig is hij
Die vecht voor de onderdrukten
En hoewel geslagen tot in stukjes
Verlaat hij het strijdveld niet      -          Goeroe Granth Sahib, blz 1105

Hier bespreken we een aantal van de onvervreemdbare rechten van ieder individu en hoe de Goeroes een voorbeeld neerzetten voor de Sikhs en de hele wereld.

 

Recht op Vrijheid van Religie

Behoudt het menselijke ras als Eén.   -          Goeroe Gobind Singh ji

Dit is het recht dat het meest krachtig verdedigd is door het Sikhisme. Voor dit recht verloor de negende Goeroe, Tegh Bahadur, zijn leven in 1675 in Delhi (India). Sommige Brahmanen uit Kashmir benaderden hem (de Goeroe) om hen te redden van gedwongen aansluiting tot de Islam door de toenmalige heerser. De Goeroe zelf was geen Hindoe gelovige van de Brahmanen, maar hij stond voor het recht op vrijheid van welke religie dan ook en liet het leven voor deze zaak. Vanaf de tijd van Goeroe Nanak bekritiseerde Goeroes onderdrukkende regimes, zoals de binnenvallende Mughals die de mensen hun rechten ontnamen. De Hindoes, die eerst de ‘heersende’ klasse waren, werden hierdoor tot doelwit van de Mughals gemaakt. De Goeroe bekritiseerde het beleid van belastingheffing op de tempels en religieuze rituelen van de Hindoes sterk.

Deze kritiek veranderde in gewapend verzet na het martelaarschap van Goeroe Arjan toen de zesde Goeroe, Goeroe Hargobind Sahib, een leger samenstelde om de rechten van de Sikhs en van andere onderdrukte minderheden te verdedigen.

Met eenzelfde idee, maakte de tiende en laatste menselijke Goeroe, Goeroe Gobind Singh, de transformatie van de Sikh gemeenschap in een gemeenschap van gewaagde Heilige Soldaten compleet. Deze Heilige Soldaten aarzelden niet om te staan voor hun eigen rechten en de rechten van anderen.

“Met het creëren van de wereld, maakte God een plaats om spiritualiteit te beoefenen.” -          Goeroe Granth Sahib, blz 1035 

Dit alles vond plaats lang voor de Tweede Wereldoorlog, waarna dit recht pas toegevoegd werd aan de Universele Verklaring van de Mensenrechten van de VN in 1948 (Artikel 18). Nu is dit recht opgenomen in de grondwetten van vele landen.

 

Recht op de Eerste Levensbehoeften

In het Sikhisme heeft ieder mens recht op de eerste levensbehoeften. God geeft Zijn schepsels de middelen van onderhoud, zoals de vijfde Goeroe zegt: 

In ieder en elk hart wordt het Verhaal van de Soevereine Heer verteld; in ieder en elk huis verlangen ze naar Hem. Eerst creëerde hij voedsel en daarna schiep hij alle wezens.     -          Goeroe Granth Sahib, blz 1235

Bhagat Kabir Ji heeft het over God als hij zegt dat alle basisbehoeften tot zijn rechten behoort. Als de laatstgenoemde dit niet geeft, zal de vormer ernaar vragen. Hij eist bijna alle basisbehoeften. Hij zegt:

Oh God, I kan U niet aanbidden met een hongerige maag:
Hier, ik geef U mijn rozenkrans terug...
Oh Heer, hoe kan ik aan U trekken?
Maar, als U Zichzelf niet geeft, eis ik U.  -          Goeroe Granth Sahib, blz 656

In het Sikhisme is het de plicht van ieder persoon om dit recht toe te staan aan alle medemensen. Om dit doel te bereiken werd het systeem van Daswand gestart binnen het Sikhisme: het doneren van 1/10de van je totale inkomen. Goeroes gingen zelfs zo ver om te zeggen: “Garib ka Muh Guru ki Golak”, “Een Arme Man Zijn Mond is het Koffer van de Goeroe”. Dit moest het gepaste recht aan de behoeftige personen geven. Goeroe Nanak bedacht het idee dat iedereen zijn inkomen rechtmatig moet verdienen en een gedeelte zou moeten afstaan voor donatie of liefdadigheid.

Hij alleen, Oh Nanak, Kent de Weg,
Die zwetend zijn geld verdient
En het dan deelt met de ander (de behoeftige)
-          Goeroe Granth Sahib, blz 1245

In de Verklaring van de Mensenrechten van de VN uit 1948, zijn het recht op werkgelegenheid en de basisbehoeften opgenomen onder Artikel 23 en Artikel 25.

 

Recht op Rechtvaardigheid

In de Sikhgedachte is het het recht van mensen om rechtvaardig behandeld te worden. Goeroe Nanak wijst hierop als hij de corrupte Kazi bekritiseert die de zittende rechter is en het recht van rechtvaardigheid wegneemt en verkoopt aan iemand die zijn “palm invet” Hij zegt: 

Kazi zit als de rechter, Hij vertelt over de rozenkrans en mompelt de Naam van God.
Terwijl hij steekpenningen aanneemt, neemt hij het recht op rechtvaardigheid weg
 (en handelt hij onrechtvaardig).
Als iemand er naar vraagt, vertelt hij de zaken verkeerd en vertelt hij één of ander aforisme.       -          Goeroe Granth Sahib, blz 951
 

God Zelf is rechtvaardig. Hij handelt nooit onrechtvaardig. De beklaagde kan aan de menselijke rechter ontsnappen, maar hij kan niet ontsnappen aan de Rechtbank van God. Het is Zijn natuur om iedereen volledig rechtvaardig te behandelen. De vierde Goeroe zegt:

Ieder kan wegrennen van de menselijke rechter;
Maar waar moet iemand heenrennen als hij vlucht van de Heer?  -          Goeroe Granth Sahib, blz 591

Dus volledig Rechtvaardig Zijnde heeft God het recht op rechtvaardigheid aan alle menselijke wezens gegeven.

 

Recht Tegen Rassen Discriminatie

Het Sikhisme is tegen het kastesysteem. Alle menselijke wezens zijn gelijk. God schiep iedereen. Niemand is goed of slecht bij de geboorte. Het is het gedrag dat iemand uiteindelijk goed of slecht maakt. Het is ook niet goed om het soort werk te relateren aan de kaste waarin iemand leeft. Iedereen kan het werk van zijn of haar keuze uitvoeren. Het kastesysteem veroordelende zegt Goeroe Nanak:

Ongerijmd zijn de kaste en de naam (glorie)
Omdat de bron van elk wezen Eén is.      -          Goeroe Granth Sahib, blz 83
 

Goeroe Nanak praat over de onbelangrijkheid van de kasten omdat, zoals hij zegt, ons doel is om met God in contact te komen en in Zijn Rechtbank bestaan er geen kasten:

Herken Gods licht in allen en zoek niet naar de kaste, want er zijn geen kasten in Zijn wereld.      -          Goeroe Granth Sahib, blz 349

Voor de tiende Goeroe was iedereen gelijk, verschil zit alleen in kleren of omgeving. Iedereen is uit Hem ontstaan als vonkjes uit één en hetzelfde vuur; als verschillende deeltjes van dezelfde stof, zoals miljoenen golven uit hetzelfde water. Ze zullen allemaal teruggaan naar waar ze ontstaan zijn. Goeroe Gobind Singh heeft een geest van internationalisme. Om hem te quoten:

“Alle mensen hebben dezelfde ogen, dezelfde oren, hetzelfde lichaam, dezelfde bouw en een combinatie van aarde, lucht, vuur en water.”    -          Akal Ustati, 15/85, 16/87 

Vandaag de dag wordt dit recht erkend door het VN Handvest van de Verklaring van de Mensenrechten in Artikel 2.

 

Het recht op Volwaardig Onderwijs

In het Sikhisme hebben alle mensen recht op onderwijs. Goeroe Nanak heeft veel druk gelegd op het belang van onderwijs in vergelijking met andere belangrijke onderwerpen uit zijn tijd. De Goeroe geloofde dat een gebrek aan educatie de reden was dat veel mensen de onderdrukkende machtsuitoefening van de heersers tolereerden. Goeroe Nanak beschrijft deze situatie in ‘Asa ki Var’:

De onderwerpen zijn blind en zonder wijsheid (of kennis),
Ze voeden het vuur van hebzucht en omkoping van de machthebbers. -          Goeroe Granth Sahib, blz 469
 

Het wordt gezegd dat Goeroes zelf betrokken waren bij het lesgeven aan kinderen. De tiende Goeroe hechtte een groot belang aan educatie en leren. Hij zelf kreeg educatie in verschillende onderwerpen, wat hij beschrijft in zijn autobiografie, genaamd Bachitra Natak. Hij bezocht heel veel lessen. Hij onderhield vele geleerden in zijn rechtbank. Dit was om een voorbeeld neer te zetten voor zijn Sikhs om niet ongeleerd te blijven, maar om fatsoenlijk onderwijs te volgen.

De Universele Declaratie van de Mensenrechten van UNO kent het recht op educatie voor het individu toe in Artikel 26. De Grondwet van India kent dit recht ook toe, onder Artikel 29 en Artikel 30.

 

Gelijke Rechten voor Vrouwen

In de Sikh samenleving hebben vrouwen een hoge status. De stichter Goeroe, Nanak Dev, was erg fel vóór gelijke rechten voor vrouwen. Hij veroordeelde de lage status die vrouwen hadden fel. Hij zei dat het de vrouw is die de man baart, het is de vrouw die de koningen en andere grote mannen maakt. Zonder haar is de man incompleet. We moeten niet slecht over haar spreken:

Van de vrouw is onze geboorte; in de vrouw worden wij gevormd.
Met de vrouw zijn wij verloofd; met de vrouw zijn wij getrouwd.
De vrouw in onze vriend en van de vrouw is de familie.
Als een vrouw sterft, zoeken we een andere;
Door de vrouwen ontstaan de banden van de wereld.
Waarom vrouwen slecht noemen die koningen en alles baren?
Van de vrouw is de vrouw;
Zonder de vrouw is geen;
Nanak zonder de vrouw is de Ene Ware Heer alleen  -          Goeroe Granth Sahib, blz 473

Goeroe Nanak was ook tegen het idee dat een vrouw onrein is tijdens haar menstruele cyclus. Goeroe Nanak zei dat er niets onreins aan is. Het is een natuurlijke cyclus. Echte onreinheid vinden we in de monden van mensen die leugen na leugen vertellen: 

Onreinheid is veroorzaakt door slechte kwaliteiten en niet door natuurlijke lichaamsfuncties.       -          Goeroe Granth Sahib, blz 472

Het Sikhisme verbiedt vrouwen om zichzelf op te offeren op de brandstapel van hun dode echtgenoot. De derde Goeroe, Goeroe Amardas Ji was fel tegen het hele Sati systeem. Hij zei:

Een Sati is iemand die tevreden leeft en zichzelf opsmukt met Goed Gedrag.
Ze dient Haar Heer (de Ware Echtgenoot) met haar hele hart en Koestert Hem voor altijd.    -          Goeroe Granth Sahib. Blz 787
 

Volgens het Sikhisme moeten mannen hun vrouwen op een rechtvaardige manier behandelen. Bhai Gurdas (een grote Sikhgeleerde tijdens de Goeroetijd) adviseert om andere vrouwen als moeders, zusters of dochters te behandelen, afhankelijk van hun leeftijd (Var 29:11).

Het is niet alleen de vrouw die zich moet aanpassen aan de man, maar het moet van twee kanten komen. Het is een wederzijdse aanpassing. De derde Goeroe zegt:

Zij worden geen echtgenoot en echtgenote genoemd
Die zelden samen zitten (leven).
Eerder worden alleen zij echtgenoot en echtgenote genoemd
Die één ziel in twee lichamen hebben.      -          Goeroe Granth Sahib, blz 788

In het Sikhisme hebben vrouwen volledige religieuze rechten. Ze mogen niet alleen alle religieuze Sikh religies bezoeken, maar ook actief deelnemen. In de Sikh geschiedenis is er het voorbeeld van Mata Khivi, de vrouw van de tweede Goeroe, die actief deelnam aan het onderhouden van de langar (gezamenlijke keuken). De Adi Granth bevestigt dit.

Er zijn verschillende voorbeelden in de Sikh geschiedenis om te laten zien dat de vrouwen werkten en samenwerkten met mannen, soms met meer kracht. Voorbeelden van Bibi Bhani, Mata Gujri (de moeder van Goeroe Gobind Singh), Mai Bhago (die moedig vocht op Khidrana, nu Mukatsar, in de tijd van Goeroe Gobind Singh), Mata Sundri zijn het waard te vermelden. Mata Sundri verzorgde het leiderschap toen het erg nodig was: tijdens de kritieke periode na de ondergang van haar echtgenoot Goeroe Gobind Singh in 1708.

Dit recht is ook opgenomen in de Verklaring van de Mensenrechten van UNO in Artikel 2.

 

Recht op Verzet tegen Onderdrukking

In het Sikhisme hebben mensen het recht om hun stem te verheffen tegen de onderdrukking van de heerser. Goeroe Nanak verzette zich tegen de brutaliteiten van de heersers van zijn tijd. Het was Goeroe Nanak die tegenover de heerser stond zonder enige angst of aarzeling:

De koningen zijn als prostituee, de hovelingen als honden:
Voor hen worden zij die in Gods vrede slapen wakker.
De dienaars van de koning scheuren (de volgzame mensen) met hun nagels,
En, als straathonden, likken al het bloed op dat zij verspillen. -          Goeroe Granth Sahib, blz 1288   

Goeroe Nanak was ervoor om op te staan tegen de foute heersers. Hiervoor moeten de mensen voorbereid zijn en de heerser moet geen kans meer krijgen om zijn autoriteit te misbruiken. De vijfde Goeroe, Arjan Dev, had de onverschrokkenheid om de onderdrukkende manieren van de heerser van die tijd en het proces uit te dagen. Hij zag het martelaarschap onder ogen. Hargobind, de zesde Goeroe, moest zijn toevlucht tot militaire acties zoeken voor het doel.

Zoals eerder vermeld accepteerde Goeroe Tegh Bahadur het onderdrukkende beleid van de heerser van die tijd niet. Hij stond op tegen de religieuze vervolging en regering van verschrikking die losgelaten werd op iedereen die zich niet hield aan de religieuze regels van de staat. Zijn zoon en opvolger Goeroe Gobind Singh creëerde de Khalsa en vocht tegen de onrechtvaardige regels van Aurangzeb, de tiende heerser van India. Hij nam een duidelijk standpunt aan van niet-gedwee, offensief beleid tegen de Koninklijke onderdrukking door het volgende in de Zafamama te schrijven (het epistel van overwinning):

Als alle inspanningen om de vrede terug te brengen
Waardeloos blijken en geen woorden meer helpen,
Wettig is dan de flits van staal
En juist is dan het zwaard te hanteren.   -          V.22

Tot slot mogen we Bhai Kahniva niet vergeten die vijanden en kameraden verzorgde op het strijdveld, lang voordat er zoiets als het Rode Kruis bestond. Hierdoor vochten de vroege Khalsa soldaten tegen onrechtvaardigheid zonder de bedoeling zich te wreken of de vijand lukraak af te slachten, omdat ze dezelfde godsdienst als de onderdrukkers hadden. Sikhs hebben de mensenrechten van niet-Sikhs altijd verdedigd met evenveel kracht en openhartigheid. De Khalsa is de morele voorloper van alle mensenrechtengroeperingen. Sikhs hebben de mogelijkheid gehad om de meest vreselijke wreedheden ooit te overwinnen en ze staan sterk in hun principes met een gevoel van onverwoestbare standvastigheid, niet te veranderen bepaling en onvermoeibare moed, die weinig groeperingen ooit kunnen bestrijden.
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Source : http://www.geocities.com/SoHo/Study/3687/rights.htm

 
See Also :  Goeroe HarGobind Sahib Ji - De Bevrijder
                  : Guru Nanak's boodschap
                  : Sunny the proud Sikh
              :Sikh Rehit Maryada (Sikh gedragsregels en gebruiken) 
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl