Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Rehat Maryada: Sectie Drie

 

 
Hoofstuk VIII – Het doen van offers, Wijdingen en Uitreiking
 
Artikel XII - Karhah Prasad (Heilige Pudding)

a. Alleen de heilige pudding die is, of werd, bereid volgens de voorgeschreven methode is acceptabel voor de congregatie.

b. De methode van het bereiden van de Karhah Prasad is als volgt: In een zuivere schaal dienen 3 gelijke hoeveelheden tarwemeel, pure suiker en geklaarde boter te worden gemengd terwijl gereciteerd word uit de geschriften. Dan dient dit, afgedekt met een zuivere doek, geplaatst te worden op een houder (tafeltje)  voor de Goeroe Granth Sahib. De eerste vijf en de laatste stanza van de Anand Sahib dienen hardop gereciteerd te worden (zodat de congregatie het kan horen).  De Ardas dient uitgevoerd te worden en de pudding dient met de Kirpan oversneden te worden ter acceptatie.

[Note: Als nog een schaal met heilige pudding word binnengebracht na het reciteren van de Anand is het niet nodig het reciteren uit de Anand Sahib te herhalen. Het offreren van de pudding die later naar de Kirpan is gebracht voldoet].

c. Na dit alles, en voor de distributie van de pudding onder de congregatie, dient het deel voor de vijf geliefden apart te gehouden te worden en te worden weggeven. Daarna, bij het beginnen van de algemene distributie, dient het deel voor de persoon die de Goeroe Granth Sahib verzorgt, in een schaaltje of een kleine kom te worden gedaan die aan hem wordt overhandigd.

[Note: Het geven van een dubbele portie aan de verzorger is ongepaste discriminatie.]

De persoon die de Karhah Prashad uitdeeld aan de congregatie dient dit te doen zonder onderscheids des persoons. Hij dient de Karhah Prashad aan allen gelijk uit te delen; sikhs, non-sikhs, personen van hoge of lage kaste. Ook mag, tijdens het uitdelen van de Karhah Prashad, niet gediscrimineerd worden op basis van kaste, voorouders of, zoals door sommigen beschouwd, onaanraakbare personen binnen de congregatie.

d. Bij het offreren van Karhah Prashad (aan de tempel) dient men een klein bedrag aan te bieden. Hiervoor dient de Ardas uitgevoerd te worden. 

 
Hoofdstuk IX - Onderdelen van de Gurdwana dienst.

Artikel XIII - Uiteenzetting van Gurbani (Heilige Sikh Geschriften)

a. De uitleg van Gurbani in een congregatie-bijeenkomst mag alleen door een sikh worden uitgevoerd.

b. Het doel van de uitleg dient alleen het promoten van het begrip van gurmat.

c. Uitgelegd kunnen alleen worden: Geschriften of uitingen van de tien Goeroes, geschriften van Bhai Gurdas, geschriften van Bhai Nand Lal of elk algemeen door de Panth geaccepteerd boek of geschiedenis boek (in overeenstemming met de principes van de Goeroe) en niet een boek van een ander geloof. Echter, ter illustratie, mogen referenties worden gemaakt naar de leer van heiligen of een leer opgetekend in een boek.

Artikel XIV - Verhandelingen bij de uiteenzetting

In de gurdwara dient geen verhandelingen in tegenspraak met de Goeroe's boodschap te worden gehouden.

 

Artikel XV - De dienst in de Gurdwara (Tempel)

In het algemeen is het programma van de dienst voor de congregatie als volgt:

Ceremoniële installatie van de Goeroe Granth Sahib, kirtan, uitleg van geschriften, verklarende verhandelingen, het reciteren van de Anand Sahib, het uitvoeren van de Ardas (zie Hfst. III, Artikel IV, Sub.c hierboven), het uitspreken van de Fateh leuze en dan de Sat Sri Akal leuze en het ontvangen van Hukam.

 

Hoofstuk VII – Het lezen van de Goeroe Granth Sahib

Hoofdstuk X - Geloof, Naleving, Plichten, Taboes en Ceremonies.

 

See Also   :  Gurudwara bezoeken
              :  Bhagat NamdevindeTempel 

 

 

 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl