Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Rehat Maryada: Bijlagen

 

 

Bijlage D: Inleiding tot de Nederlandse versie
 

Eerste uitgave

In principe sluit ik me aan bij de (ook door mij vertaalde) inleiding tot de Engelse versie van de Rehat Maryada (zie Bijlage B). In deze Nederlandse vertaling heb ik geprobeerd zo dicht mogelijk bij de Engelse vertaling te blijven. Per slot van rekening is deze goedgekeurd door de S.G.P.C. en daar dit al een vertaling betreft (uit het Punjabi) heb ik het gevoel dat elke afwijking er een te veel is. Het gevolg hiervan is; dat soms het woordgebruik, de zinsbouw en de lay-out wat vreemd lijken.

Voor de Nederlandse (niet Punjabi-cultureel gebonden) lezer kunnen een aantal zaken die in deze 'gedragsregels en gebruiken'  wat vreemd overkomen. Men dient zich echter bewust te zijn van het feit dat het oorspronkelijke (Punjabi) stuk is opgesteld in de jaren 30 van de 20-ste eeuw. Weliswaar door de grootste sikh-geleerden van die tijd, die echter tevens stevige wortels in de Punjabi cultuur van hun tijd hadden.

Ik wil er hier nogmaals op wijzen dat ik geen professionele vertaler ben. Ik heb dan ook uitgebreid gebruik gemaakt van woordenboeken en het Internet als hulpmiddel. Omdat ik ook op het gebied van Sikhisme relatief nieuw ben heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de hulp van Vikram Pal Singh voor het uitleggen van zaken die ik niet begreep en van Chattarbir Singh voor bij twijfel tussen verschillende termen teruggrijpen op het Punjabi origineel (een taal die ik helaas niet machtig ben).

Omdat, ook in de Engelse versie, nog erg veel (getranslitereerde) Punjabi woorden werden gebruikt voor begrippen zonder Engels en Nederlands equivalent heb ik gemeend een verklarende woordenlijst te moeten toevoegen (zie bijlage A) in plaats van al deze verklaringen in de tekst zelf te verwerken. De verklaringen die wel (tussen haakjes) in de tekst zijn opgenomen zijn als zodanig afkomstig uit de Engelse versie van de Rehat Maryada.

Volledigheidshalve heb ik (in bijlage B) de Nederlandse vertaling van de Engelse inleiding tot de Engelse versie van de Rehat Maryada opgenomen. Bijlage C bevat een korte historie van de tot standkoming van de originele Rehat Maryada (In de jaren 30 van de 20e eeuw). 

Najaar 2009 – ir. Theodorus C.C.M. Snellen

 

Tweede uitgave

De tweede gereviseerde uitgave is tot stand gekomen nadat de gehele tekst van de eerste uitgave, samen met Sukhwant Singh, die zowel Punjabi als Nederlands spreekt, minutieus is doorgenomen. Dit bracht enkele foutjes en veel onvolkomenheden in de eerste versie aan het licht die in deze versie gecorrigeerd zijn. Vooral de gebruikte taal is waar mogelijk eenvoudiger geworden.  

Voorjaar 2011 – ir.Theodorus C.C.M. Snellen

 
 
 

Bijlage C: Het tot stand komen van de Rehat Maryada

Sikh Rehat Maryada

 
See Also   :  Beroemde Sikh Vrouwen
              :  Beroemd Sikhs 

 

 

 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl