Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Het concept van God

 

 

 

God is gedefinieerd, zoals eerder genoemd, in het gebed en is herhaaldelijk uitgelegd in de lofzangen. God is de Schepper, Wie uitgegroeid is boven Zijn Absolute Zelf (Vormeloos) en openbaar werd in de schepping.

(Noot: Sikhs geloven niet dat God mannelijk of vrouwelijk is, maar door de beperkte menselijke taal moet er één term gebruikt worden. In de goeroe Granth Sahib wordt naar God verwezen met beide termen.)

In het begin was er niemand anders dan Hij, in een absolute, onzichtbare vorm. Er was geen schepping, geen wereld, geen mensen, geen zonden, geen kracht.Toen God het wilde, openbaarde God Zich. Hij maakte het universum, waarin Hij Zit en Zich verspreid in alle richtingen in de vorm van liefde.

God is niet een abstract idee of een morele kracht, maar Hij is Iemand waar je een persoonlijke relatie mee kunt opbouwen. Niemand anders dan God Zelf is de Generator (Creatieve Macht), de Bewerker (Koesterende Macht), en de Vernietiger (Dodelijke Macht). Behalve het alomtegenwoordig zijn in de wereld, is Hij een Oceaan van kracht. Hij bezit Kenmerken. In zijn definitie van de fundamentele aard van God, zegt de Goeroe:

“Vrienden vragen me: wat is het teken van God? Hij is totale Liefde.
En voor de rest? Hij is onbeschrijfelijk (het is niet mogelijk om Hem in woorden uit te drukken.)”

Dus de sleutel tot het begrijpen wat God is, is dat Hij Liefde is; liefde heeft vier kanten:

  1. Het is dynamisch

  2. Het is de moeder van alle kracht en waarden

  3. Het is leidend en het heeft een wil, en

  4. Het is welwillend ten opzichte van het leven waarin het alomtegenwoordig is.

Dus dat brengt geen dialectische beweging voort, geen klassenoorlog, geen suïcidale competitie of strijd.

Volgens Gurbani is God zowel in alles als overtreffend. Daarom hebben veel mensen die al bevooroordeeld zijn, verkeerde ideeën over de interpretatie van het Sikhisme. Als we, hoe dan ook, het Sikhisme zouden bestuderen als een nieuwe organische groei, om de behoeften te voorzien van een nieuwe, zich ontwikkelende gemeenschap, zou het niet moeilijk zijn om het Sikhisme te herkennen als een openbaring, een origineel en eigen systeem van gedachten.

Goeroe Nanak omschrijft God als de “Inwoner van de Natuur”. Hij is geen impotente fabriekswerker die de stof van het heelal fabriceert. Hij sluit het stoffelijke niet uit, maar sluit het in en overtreft het. Ook het heelal is geen illusie. Het gerelateerd zijn aan God, Wie echt is, is de realiteit, niet een realiteit die eindig is en voor eeuwig, maar een realiteit dat ontstaat dankzij Gods aanwezigheid.

Zijn Wil is boven de natuur en het werkt in de natuur. Ondanks dat het alomtegenwoordig is, werkt het niet als een willekeurige kracht maar als een persoonlijke aanwezigheid dat “hoogst intelligent” is. God is het Hoogste Morele Schepsel, Wie alle mensen heeft getekend met Zijn Naam van Morele Aanwezigheid. Hij hoort niet bij een bepaalde groep mensen, (Sikhs, Christenen, Moslims, Hindoes, of anderen), gelovigen of ongelovigen, maar Hij is de Uitdeler van het universele leven .

De manier om Hem te bereiken is niet kennis, formele, of goede acties om waardering te verkrijgen, maar liefde en geloof, met het doel om de Gratie van God te bereiken. De enige manier is Hem te aanbidden, te zingen en door te mediteren om Zijn kracht. In het wereldse leven, betekent het aanbidden, het uitdragen van Zijn Wil, om liefde uit te voeren, rechtvaardigheid en gelijkheid voor alle creaties.

Terug naar boven

 

God, Geest en Stof

Filosofen verschillen van mening met betrekking tot wat Realiteit of Waarheid is – iets dat voor eeuwig is, tijdloos, er is geen begin en geen eind. Ze mogen geloven in één, twee of 3 Waarheden:

1. God (Parmatma)
2. Geest (Atma)
3. Stof  (Prakriti)

Volgens Gurbani was er in het begin niets behalve Eén in een absolute vorm. Toen Hij het Wilde, verscheen Hij in de schepping, wat wij het universum noemen. Het ondergaat constante veranderingen zoals Hij Wil en het zal ook verdwijnen wanneer Hij dat Wil. Schepping of stof betekent nog geen Realiteit. Alleen Eén die er was voor de schepping, is de Realiteit van Waarheid. Hij alleen is nooit geboren, zal nooit oud worden of verdwijnen. Er is niemand anders dan Hij in zichtbare of niet zichtbare (absolute) vorm.

De geest (atma) is een reflectie van de Super-geest, God (Parmatma). Gurbani omschrijft de geest als een klein molecuul “water” uit de Zee (God). Het is ook wel uitgelegd met het gebruik van een analogie, van verschillende beelden van dezelfde persoon in verschillende spiegels. Elke spiegel (menselijk wezen) draagt een reflectie van de Persoon, God. De geest is er door God, het is niet een onafhankelijke realiteit zonder God.

Terug naar boven

God en satan

Gurbani gelooft niet in het bestaan van goede of slechte goden (satan, die mensen verleid tot het kwaad). De Heer Zelf is de enige oorzaak van alles wat gebeurt - alles wat “goed”en “kwaad” lijkt te zijn. Dit kan uitgelegd worden met een simpele vergelijking van hitte en licht, de twee natuurlijke vormen van energie.

Koud en warm lijken twee tegenovergestelde condities, eigenlijk zijn ze de uitdrukkingen van twee aspecten van dezelfde “kracht”, temperatuur. Wanneer het meer is dan we kunnen toestaan, noemen we het “heet”. Wanneer het minder is dan we prettig vinden, noemen we dat “koud”. Op dezelfde manier, als wij Zijn Kracht vieren, voelen we ons vrolijk en gelukkig. Wanneer we de kracht negeren en we toegeven aan zonden (egoïsme, lust, woede, gierigheid), is de uitkomst verdriet. Het is niet veroorzaakt door satan, maar door een gebrek aan liefde voor God.

Nog een voorbeeld komt voort uit onze dagelijkse ervaringen. Kennis van licht bestaat alleen omdat we duisternis ervaren. In andere woorden zijn licht en duisternis blijkbaar twee tegengestelden die altijd bij elkaar horen. In vergelijking, zijn geluk en verdriet (plezier en lijden) twee extremen van dezelfde emoties. Een persoon kan niet een geestelijke voorstelling hebben van het één zonder het andere. De bron van kwaad is niet satan, maar iemands ego, welke in elk van ons aanwezig is en ons verwijderd van de weg naar God (Kracht) naar verdriet en moeilijkheden.Sikh aanbidding

Een gelovige wordt geadviseerd alleen de Schepper te aanbidden en niet de schepping. De zon, maan, bergen, rivieren, dieren, bomen, etc., zijn scheppingen die niet aanbeden worden. Verder, accepteert Gurbani geen heiligheid van bepaalde data gebaseerd op de zon en de maan. Ook is er geen bepaalde dag in de week die heilig is en gebruikt wordt om te bidden of voor andere activiteiten. Elke dag is een goede dag wanneer er lief wordt gehad en er aan God gedacht wordt. Het is een slechte dag als iemand God vergeet, Die Houdt van iedereen. Daarom worden Sikhs opgedragen elke dag Gurbani’s liederen te zingen, het hele jaar rond, en zijn hele leven door om te genieten van zijn band met God.

In de liederen van Gurbani, worden veel woorden uit verschillende geloven - Islam, Hindoeïsme, Yoga, Vedi, etc. gebruikt voor God, met dezelfde heiligheid. Geen woord (Naam) wordt omschreven als superieur of minderwaardig omdat ze allemaal dezelfde Vader, God aanduiden, Wiens kracht en Namen onnoemelijk zijn.

God houdt van ons allemaal, wat voor naam we ook voor Hem gebruiken. De goeroe Granth Sahib heeft dus een unieke bijdrage geleverd door het ontwikkelen van onderlinge liefde bij mensen van verschillende geloven, door een nieuwe betekenis te geven aan de traditionele termen die door hen gebruikt worden. Men mag liefde geven aan God en Hem aanspreken met alle mogelijke Namen. Bijvoorbeeld, de Hindoes beschouwen Rama als de naam van hun God. Terwijl de Moslims geloven dat Gods naam Allah is. De Goeroe heeft hen verteld dat beide namen, Allah en Rama, er zijn voor dezelfde God, net zoals we papa en vader, twee verschillende namen, gebruiken voor onze eigen vader.
 

Terug naar boven

 

Vertaald door    Helen  .

 

 
PS: Als er nog andere vragen zijn welke u beantwoord wilt zien in dit gedeelte, schrijf het ons dan op Sikhsinholland@gmail.com

 

 
See Also :  Fundamenten van het Sikhisme
             -  Het Sikh Geloof
             -  Listen/Download Kirtan
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl