Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

GURU NANAK SAHIB JI

In werkelijkheid werd een Guru aangezien als iemand wiens podia de binnenplaats van plattelands huisje was en de tempel - in de open lucht. Guru Nanak hield geen afstand van mensen door preken in tempels te geven of te verblijven in de huizen van de rijken, maar begaf zich onder de massa en deelde hun simpele maaltijden, praatte tegen hen en luistert naar vreugde en treuren van hun leven. Hij was een geweldige spiritueel leermeester en mysticus. Hij was een productief dichter (vakkundig in Sanskriet, Perzisch en andere plaatselijke talen) en was een unieke zanger van Gods lof. Toen al vermelde hij (in vijftiende eeuw) dat er verscheidene werelden in de heelal zijn die de mens nu begint te ontdekken. Hij behoort tot de categorie van grote mannen die niet tot een geloofsovertuiging behoren, maar toebehoren aan de gehele mensheid.

In 1497, in Sultanpur (waar Guru Nanak werkte als een winkelier) ging Guru Nanak als gewoonlijk naar rivier Bein om een bad te nemen en zijn tijd te spenderen in meditatie. Hij nam een duik en was drie dagen spoorloos, waarbij hij ontmoeting had met God. Bij terugkomst zei hij: "Er is maar één God. De Almachtige, De Ware naam, De schepper, Zonder vrees, Zonder vijandschap, Tijdloos entiteit, Zonder geboorte, ongeboren zelf gerealiseerd, Ontdenkt door de gratie van de ware leermeester."Samen met zijn kamaraad Bhai Mardana ondernam Guru Nanak lange reizen in -en buitenland om de missie van de ware '''Naam'' te verspreiden en zette de filosofie van de ''Ware gedachten'' uiteen.

Hij bezocht bekende religieuze centra's van Hindoes en Moslims en had gesprekken en discussies met de beroemde zendelingen en krachtige persoonlijkheden behorend tot verschillende religies en leiders van de sociale orde.Hij zocht de confrontatie met Brahmanisme in Banaras, met Boeddhisten in Burma, Tibet en Sri Lanka.In het Midden Oosten, waaronder Irak had hij bijeenkomsten met de Moslim Hajis en Imams in Mekka en Baghdad.

 Op leeftijd van 52 jaar, vestigde Guru Nanak zich op de oever van de rivier Ravi in Kartarpur (in India). Daar nam hij het leven als een plattelander op. Hij werkte als een plattelander met zijn winkels die open waren voor het publiek en startte regelmatig ''Sangat'' (religieuze bijeenkomst/groep)
 
Onderwijzen

1. Redding kon nooit bereikt worden door verering van Idolen of rituele uitoefening, maar relaas in godsnaam en door de manier 
    waarop je leeft - met simpelheid, eerlijkheid en gerechtelijkheid.

2. De correcte weg van leven was in simpele woorden- kirat karo (op eerlijke wijze je kost verdienen), Vand chako (deel met anderen,
    naastenliefde) en Naam Japo (mediteer op godsnaam).

3. Hij zei dat god genadig en medelevend was. Hij zei de bron van alle kennis was ''Nirankar''- allemachtige God.

4. Hij gaf aan dat in de ogen van God, iedereen gelijk is.

5. Idee verspreiden van sarbhat da Bhalla (wens iedereen welzijn toe).

 
Contributie aan het Sikhisme

1. Verspreid de boodschap van allemachtige door Kirtan (zingen van spirituele gezang in lof van god).

2. Afschaffing van het kaste systeem : Guru Nanak weigerde het idee van kasten in totaal. Hij was tegen elke vorm van onderscheiding 
    in de mensheid. Hij verklaarde dat het ging om adellijke karakter dan om de adellijke afkomst, hetgeen de echte test voor de 
    mensheid is;

Wat voor kracht heeft de kaste? Het is onrechtvaardigheid. Guru Nanak hefte zijn stem voor het aanmoedigen van gelijkheid (ook tussen man en vrouw).
 
See Also: Guru Nanak's boodschap
              Guru Nanak's - JAPJI
              Guru Nanak en de rijke man
              Guru Nanak bezoekt Mecca
              Guru Nanak en Vali Kandhari
              Guru Nanak in Jagan Nath Puri
              Guru Nanak en Kauda Rakhshash (monster)
              Ontmoeting met Asceten
              Shajjan de dief
              Een goede zaak
              Drie gouden regels
              Malik Bhago en Bhai Lalo
 

Main Menu

Read about Second Guru, Guru Angad Sahib Ji

All rights reserved (c) www.sikhs.nl