Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Rehat Maryada: Sectie Vier

 

 
Hoofdstuk X - Geloof, Naleving, Plichten, Taboes en Ceremonies.
 
Artikel XVI - Het leven in harmonie met Goeroes leer.

Een sikhs leven, zijn broodwinning, zijn denken en doen dient in overeenstemming te zijn met de leer van de Goeroe. De Goeroes leer is:

a. Alleen het Ene Tijdloze Wezen dient te worden aanbeden en geen andere goden of godinnen.

b. Alleen de tien Goeroes, de Goeroe Granth en het woord van de 10 Goeroes dienen als verlossing in het geloof te worden erkent.

c. Het beschouwen van de tien Goeroes als de schittering van één licht en één enkele entiteit.

d. Het niet geloven in kaste of afkomst, onaanraakbaarheid, magie, betoveringen, bezweringen, voortekens, bijgeloof met betrekking tot tijden, dagen of gebeurtenissen, astrologie, horoscopen, shradh (Het op bepaalde dagen - in de maankalender - ritueel aanbieden van voedsel aan priesters t.b.v. de redding van voorvaderen), pitar (aanbidding van voorvaderen), khiah (Het ritueel aanbieden van voedsel aan priesters - Brahmins - op de maan verjaringen van het overlijden van een voorvader), pind (Het offeren van gerst koeken aan de familie van de overledene bij de uitvaart), patal (Het ritueel doneren van voedsel in het geloof dat dit de honger stilt van de vertrokken ziel), diva (De ceremonie van het aanhouden van een olielamp tot 360 dagen na de dood in het geloof dat dit het pad voor de overledene verlicht), kiria karam (rituele begrafenis handelingen), hom (Het doen branden van een ritueel vuur om er nu en dan geklaarde boter, voedsel korrels e.d. in te werpen om de goden gunstig te stemmen voor het vervullen van een doel), jag (Religieuze ceremonie waarbij offerandes worden gepresenteerd), tarpan (Het plengen van water uit aarden potten ter verering van goden en voorvaderen), shikha-sut (Het houden van slechts een pluk haar op het hoofd en het dragen van draad - Janeau), bhadan (Het scheren van het hoofd bij de dood van een ouder), ekadashi (vasten bij nieuwe of volle maan), pournashi (vasten op andere dagen), Tilak (dragen van tekens op het voorhoofd), Janeau (dragen van draad), dragen van een halssnoer met stukjes tulsi stalk (een plant met medicinale eigenschappen), verering van welk graf dan ook, of van monumenten opgericht ter ere van overleden personen of van crematie plekken, het vereren van beelden en in acht neming van dergelijke bijgelovige zaken.

[Note: De meeste, doch niet alle, rituelen en rituele- of religieuze gebruiken die in deze clausule worden genoemd zijn Hindoe rituelen of gebruiken. De reden hiervan is dat oude rituelen en gebruiken door een groot aantal sikhs nog steeds in acht werden genomen zelfs na hun bekering van hun oude naar hun nieuwe geloof en een groot aantal bekeerlingen waren voordien Hindoe. Een andere reden voor dit fenomeen was de wurggreep waarin de Brahmin priesters het seculiere en religieuze leven hielden, zelfs voor diegene die de Hindoe religie verlieten, als gevolg van hun geslepen psychologische handigheid en zeldzaam vermogen tot het sluiten van compromissen. Dat ook een behoorlijk aantal bekeerlingen voordien Moslim waren is te zien door de opname van het taboe op het vereren van graven, shirni, etc.in deze clausule]

Het niet erkennen of beschouwen als gewijd van enige plek anders dan de Goeroes plek - zoals bijvoorbeeld Heilige plekken of Pelgrims-plaatsen van andere geloven.

Het niet geloven in, of toekennen van enige autoriteit aan, Moslim zieners, Brahmins heiligheid, waarzeggers, helderzienden, orakels, het beloven van een offer bij het vervullen van een wens, het offeren van zoete broodjes of rijst pudding bij graven bij het vervullen van wensen, de Vedas, de Shastras, de Gayatri (Hindoe gebed ter ere van de zon), de Gita, de Koran, de Bijbel, etc. Echter het bestuderen van boeken van andere religies voor de algemene zelfontwikkeling is geoorloofd.

e. De Khalsa dient zich te blijven onderscheiden van aanhangers van andere religies in de wereld, maar dient te voorkomen dat gevoelens van andersgelovige worden geschaad.

f. Een sikh dient de Ardas (zie Sectie Twee, Hfst.III, Artikel IV, subc, 1) uit te voeren voor de aanvang van elke onderneming.

g. Het leren van Gurmukhi (Punjabi in Gurmukhi schrift) is verplicht voor een sikh. Hij dient echter ook andere studies te volgen.

h. Het is een sikhs plicht om zijn kinderen op te voeden in het sikh geloof.

i. Een sikh dient, op geen enkele manier het hoofdhaar waarmee zijn kind is geboren als slecht te beschouwen. Hij dient zich niet te bemoeien met het haar waarmee het kind is geboren. Hij dient de toevoeging "Singh" aan de naam van zijn zoon toe te voegen en de naam "Kaur" aan de naam van zijn Dochter.

[Ned.Vert.: het tweede deel van de zin 'en de naam “Kaur”' is door de Nederlandse vertaler toegevoegd]

Een sikh dient het haar van zijn zoons en dochters in tact te laten.

j. Een sikh dient geen hennep (cannabis), opium, alcoholische drank, tabak, in het kort; geen enkel verdovend en/of opwekkend middel tot zich te nemen. Hij dient slechts voedsel te nuttigen.

k. Piercing van de neus of de oren etc. is verboden voor sikh mannen en vrouwen.

l. Een sikh dient zijn dochter niet te doden noch dient hij enige relatie te onderhouden met iemand die zijn dochter heeft gedood.

[Ned.Vert.: Dit is om expliciet aan te geven dat de in sommige gemeenschappen nog voorkomende voorkeur voor mannelijke nageslacht voor sikhs verboden is.]

m. Een sikh dient eerlijk zijn brood te verdienen en daarvan te leven.

n. Een sikh zal de mond van een arme zien als het offerblok van de Goeroe.

o. Een sikh zal niet omgaan met criminele types en niet gokken.

p. Hij die andermans dochter als zijn eigen dochter beschouwt, een andermans vrouw als zijn moeder beschouwt en alleen geslachtsgemeenschap met zijn eigen vrouw heeft, hij alleen is een waarachtig gedisciplineerde sikh van de Goeroe.

[Ned.Vert.: In de huidige moderne maatschappij geld dit natuurlijk ook omgekeerd voor de sikh vrouw.]

q. Een sikh dient de sikh gedragsregels en gebruiken van zijn geboorte tot aan zijn dood te volgen.

r. Een sikh dient bij het ontmoeten van een andere sikh hem of haar te groeten met "Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh" (De Khalsa behoort tot de Waheguru (God), de overwinning is ook aan Hem!). Dit is verplicht voor zowel sikh mannen als vrouwen.

s. Het is voor sikh vrouwen ongepast om een sluier te dragen of om het gezicht anderszins te bedekken. 

t. Voor een sikh bestaat er geen beperking of restrictie om zich te kleden behalve het feit dat hij een Kachhehra (Een kledingstuk lijkend op een korte broek met pijpen, die met een touwtje om het middel wordt vastgemaakt.) en een tulband moet dragen. Een sikh vrouw kan al of niet een tulband dragen
 
 
Hoofdstuk XI - Ceremonies betreffende Sociale gelegenheden.
 
Artikel XVII - Ceremonies betreffende geboorte en naamgeving van een kind.

a. Zo gauw als, in een sikh gezin, na de geboorte van een kind de moeder weer op de been is en is staat een bad te nemen (ongeacht het aantal dagen dat dit duurt) dient het gezin en de familie naar een gurdwara te gaan.

Ze dienen karhah prashad (gewijde pudding) mee te nemen, of deze te bekomen in de gurdwara. Dan dienen ze in het bijzijn van van de Goeroe Granth Sahib hymnes, die vreugde en dankbaarheid weergeven, te reciteren zoals "parmeshar dita bana" (Sorath M. 5, Goeroe Granth Sahib p.628) en "Satguru sache dia bhej" (Asa M. 5, Goeroe Granth Sahib p. 396).

Daarna, als een lezing van de heilige Goeroe Granth Sahib wordt gehouden, dan dient bij afsluiting daarvan hukam te worden ontvangen. Een naam startend met de eerste letter van de hymne van de hukam (het gebod) dient te worden voorgesteld door de granthi (man die het heilige boek verzorgt) en nadat deze is geaccepteerd door de congregatie dient de naam door hem te worden verkondigd. Een naam van een jongen moet de toevoeging "Singh" hebben, die van een meisje de toevoeging "Kaur".

Daarna dient de Anand Sahib (korte versie bestaande uit zes stanzas) te worden gereciteerd en dient de Ardas, in toepasselijke termen die vreugde over de naamgevingsceremonie uitdrukken, te worden uitgevoerd waarna de karhah prashad word uitgedeeld.

b. Het geloof dat voedsel en water als gevolg van een geboorte is vervuild is bijgeloof dat niet gevolgd dient te worden.

[Note: Er is een wijdverbreid geloof bij bepaalde delen van de Indiase bevolking dat een geboorte in het gezin vervuiling veroorzaakt (sutak) die verwijderd wordt door uitgebreid baden van de moeder, de baby en personen die ze hebben verzorgt en door het grondig reinigen van het huis, het gerei en de kleren, na voorgeschreven periodes van tien, eenentwintig en veertig dagen] Het heilige schrift zegt namelijk:

"Geboorte en Dood zijn per Zijn bevel; komen en gaan is door Zijn wil. Alle voedsel en water  is,  schoon, daar deze levensbehoeften door Hem gegeven zijn." 

c. Het maken van kinderkleding (overhemden of jurkjes) van de draperieën van het Heilige Boek (Romalas) is manmat (heiligschennis). 
 
Hoofstuk VIII – Het doen van offers, Wijdingen en Uitreiking

Artikel XVIII - Anand Sanskar (Letterlijk: Vreugdevolle Ceremonie)

 

See Also   :  Levenspad van een Sikh;Geleerde Soldaat
              :  De Sikh Ceremonies 
              :  Bhai Gopal Ekas Siyon Chit Laai 
              :  Een Sikh Tulband ('Dastaar') 
 

 

 

 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl