Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

GURU HARRAI SAHIB JI

Onderwijzingen

Het liefhebben van de mens en de natuur als verkondiging van god.

Guru ji was een groot filantroop en gedurende zijn tijd vestigde hij een onafhankelijk ziekenhuis in Kiratpur; waar hij gewone en zeldzame planten hield om te gebruiken voor kruidengeneesmiddelen. Op een dag werd Dara Sikoh, de zoon van de keizer van India, Shah Jahan, ernstig ziek. Guru Har Rai ji werd verzocht om sommige zeldzame medicijnen die de keizers zoon genazen. In dezelfde tijd was er een droogte in Punjab van 3 jaar. Er was een groot voedsel en water tekort. De door de hongersnood getroffen mensen stroomden samen naar Guru ji's kostenloze gemeenschapskeuken, de Langar, welke veel behoeftige en zwakke mensen redde gedurende deze tegenspoed.

Gurbani zal nooit worden veranderd.

De zoon van Shah Jahan was een slecht mens en hij realiseerde zich dat zijn vader hem nooit zou kronen als de volgende keizer, dus begon hij een oorlog tegen zijn broers (Dara Sikoh inbegrepen) en zette zijn vader gevangen in een kleine donkere kamer. Na het overlijden van Shah Jahan ( 1657), verzocht Dara Sikoh aan Guru Har Rai ji om te helpen in de oorlog van de erfgenamen. Guru ji wilde echter geen partij kiezen. Aurangzeb won en was niet gelukkig over de groei en populariteit van de Sikhs en riep Guru Har Rai ji op om charges te bedenken voor het helpen van zijn broer Dara en daarbij ook te reageren op de valse beschuldigingen van de geringschattende opmerkingen tegen de Islam in de Sikh geschriften. uru ji stelde zijn zoon Ram Rai aan om in Delhi het probleem uit te zoeken. Ram Rai veranderde echter Guru Nanak Dev ji's lofzang om Aurangzeb te behagen en voerde ook een toonstuk van wonderen en occulte krachten op, om zijn geestelijke waarde te bewijzen. In de wetenschap van dit verloochende Guru Har Rai ji zijn zoon door te bevelen dat Gurbani nooit door iemand zal worden veranderd
 
Zelfdicipline en terughoudendheid.

Een tempel of moskee kan je herstellen of herbouwen, maar een gebroken hart niet. b) Men kan met de ene hand bloemen plukken en ze met de andere offeren,maar de bloemen laten op beide handen dezelfde geur achter.Alzo hakt de bijl de Sandaalboom, de Sandaal parfumeerd de bijl. Dus mijn Sikhs laat altijd goed terugkeren voor slecht.
 
Een voorval uit Guru ji's leven.

Guru ji prefereerde rust en stilte en genoot van het gezelschap van zijn Sikhs. Op een dag was guru ji vol van liefde en zat de hele nacht in dezelfde positie. Hij miste de avond Sadh-sangat en de Sikhs vroegen hem waarom hij gezeten had alsof zijn voeten geketend waren. Guru ji antwoordde: ''O Sikhs , Bhai Gonda ji uit Kabul (een toegewijde honderden mijlen verder) mediteerde over Waheguruji en zijn samadhi (trance). Hij viel aan mijn voeten en omhelsde ze als een kind . Zo, hoe kon de Guru opstaan, totdat de discipel(volgeling) verrees uit zijn trance van liefde? Ik smacht meer naar mijn volgelingen dan zij smachten naar mij. Ik word getrokken door de banden van liefde.
 
See Also: Guru Har Rai Saheb Ji en de Oude Vrouw
            - Sakhis (Verhalen) van Guru har Rai Sahib Ji  
            - Nitnem: Choupai Sahib
 

Back to Guru Hargobind Sahib Ji

Main Menu

Read next Guru Harkrishan Sahib Ji

All rights reserved (c) www.sikhs.nl