Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

GURU HARKRISHAN SAHIB JI

Guru Har Krishan Ji is de achtste Guru van de Sikhs. Deze Guru bewees op jonge leeftijd dat een ideale man succesvol kan zijn door elke uitdaging moedig en zonder angst aan te gaan.

STOMME RECITEERT SALOKAS
Sri Guru Harkrishan Ji was het toonbeeld van fijngevoeligheid, vrijgevigheid en moed. Een beroemde gebeurtenis vond plaats toen hij nog jong was. Eens, op weg van Delhi naar de Punjab, ontmoette hij een arrogante Brahmin Pundit, Lal Chand genaamd. Met het doel om het intellect van de Guru te testen, vroeg deze Pundit hem om Salokas te reciteren en om de betekenis te geven van een gedeelte van de Gita (heilige geschriften van de Hindoes). Men zegt dat de Guru Ji in reactie hierop een ongeletterde, stomme persoon zegende. Deze persoon, Chhajju Mehra, begon onmiddellijk Salokas uit de Gita te interpreteren. Iedereen in de buurt was met stomheid geslagen. De arrogantie van Lal Chand werd in scherven geslagen en hij vroeg om Guru Ji's vergiffenis

Op uitnodiging van de plaatselijke Sikh Gemeenschap ging Guru Harkrishan Ji naar Delhi. Hij verbleef daar bij Raja Jai Singh. Nu staat Gurdwara Bangla Sahib daar. In die tijd woedde cholera in het gebied. Guru Ji ging door de stad heen en genas de zieken. Voedsel, medicijnen en kleding werden gedistribueerd aan de armen en de zieken. Kort na deze gebeurtenissen kreeg de Guru hoge koorts, gevolgd door de pokken. De Guru was gedurende een aantal dagen ziek. Hij blies zijn laatste adem uit op 30 Maart 1664.


LEERSTELLINGEN

1. Motiveerde zijn discipelen om hun kinderen te onderwijzen.
2. De geest is tijdloos, het is slechts het lichaam dat dat niet is

BIJDRAGE AAN HET SIKHISME

1. Stelde vast dat het Gurudom in de geest vertoeft en niet in het lichaam. Leeftijd doet er derhalve niet toe.
2. Ontwikkelde samen met Kirtan het systeem om Gurbani (katha) te interpreteren.
3. Nam gedurende een pokkenepidemie de pijn van de burgers van Delhi over. Hij werd zelf het slachtoffer van de epidemie en stierf
    kort nadien, maar alle besmette mensen genazen op wonderbaarlijke wijze door het water dat de Guru had aangeraakt, te drinken.
    Op deze plek werd Gurudwara Bangla Sahib in Delhi (India) gebouwd
 
See Also: Guru Harkrishen Ji

Back to Guru Harrai Sahib Ji

Main Menu

Read next Guru Teg Bahadar Sahib Ji

All rights reserved (c) www.sikhs.nl