Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

GURU ARJAN SAHIB JI

Guru Arjan Sahib, de jongste zoon van Guru Ramdas (de 4e guru) en Mata Bhani Ji zag het levenslicht op 15 april 1563 te Goindwal Sahib. Hij leerde de Gurmukhi script en Gurbani van Baba Budha Ji. Hij beheerste bovendien de Perzische taal, Hindi en Sanskriet. De jonge (Guru) Arjan Sahib sprak vaak over God en hield ervan om zijn lof voor god te uiten in hymnen. Hij had twee oudere broers, Prithi Chand Ji en MahaSahib Ji. Prithi Chand bleek zeer egoïstisch te zijn, en probeerde Guru Arjan Ji uit jaloersheid ten gronde te richten. Maar Guru Arjan Sahib werd gekarakteriseerd door zijn aardigheid, bescheidenheid en toonde een perfecte mengeling van toewijding en opoffering. Op 18 jarige leeftijd stelde zijn vader Guru Ramdas, Guru Arjan tot 5e Guru van het Sikh geloof.

Guru Arjan trouwde met Mata Ganga Ji en ze kregen een zoon die bekend staat als de 6e Guru, Hargobind Sahib.

Leerstellingen

1. God is liefde, hij kan alleen verwezenlijkt worden door zijn schepping te vereren.
2. De beste religie is om met liefde en bescheidenheid over God te spreken/denken en goede daden te verrichten.
3. Bid tot God en bedank hem voor de steun en vergevingsgezindheid die hij u geef

 
Contributie aan het Sikhisme

1. Oprichting van Harminder Sahib Guru Arjan Sahib heeft de eerste steen voor de bouw van Haminder Sahib (betekent Huis van God,)
    opgericht. De Guru nodigde Mian Mirji (moslim heilige) uit bij de legging van de eerste steen van Harminder Sahib (oftewel Amritsar, de
    Gouden Gurdwara). Harminder Sahib staat tegenwoordig bekend als de Darbar Sahib/ Gouden Tempel en is de belangrijkste, heilige plek
    voor de Sikhs. Sinds deze periode staat Amritsar als symbool voor de centrale plek, waar alle Sikhs geregeld bijeenkomen om bijvoorbeeld
    het Vaisakhi (het ontstaan van de Khalsa, degenen die rein zijn) te vieren.

2. Samenstelling van de Guru Granth Sahib Ji (GGS ji) Het belangrijkste bijdrage van Guru Arjan was de samenstelling van de “Adi Granth”. Hij
   verzamelde hiervoor lofzangen van de voorafgaande vier Guru’s en enkele Hindu en Moslim heiligen. De Guru Granth Sahib is geschreven door
   Bhai Gurdas Ji. Guru Arjan voegde zelf een bijdrage toe van 2000 verzen (o.a. de Sukhmani Sahib, de lofzang voor vrede en gelukzaligheid)
   aan de Guru Granth Sahib. De Guru Granth Sahib werd in 1604 AD te Harmandir Sahib gevestigd. Baba Budha Ji werd benoemd tot eerste
   Granthi (voorgeleider), hij las de Granth Sahib voor en het publiek luisterde met plechtigheid. Sri Guru Grant Sahib bleek een groot mijlpaal te
   zijn in de Sikh historie. Op een keer, werd keizer Akbar door de vijanden van Guru Arjan misleid over de context van de Granth Sahib. Maar
   keizer Akbar kon niks bezwaarlijks vinden en de keizer stelde de Guru Granth Sahib vast als “De grootste Granth van synthese, waarde van
   verering”.

3. Institutie Daswand De traditie van Daswand (het schenken van 10% van je verdiensten voor een goede zaak/doel) en het Masand systeem
    waren ook hiermee gesticht. Deze institutie spreidde het Sikhisme naar provincies ver van Punjab en trok een groot aantal volgelingen aan.
   (De Masand systeem verging na de doortocht van Guru Gobind Singh Sahib en hij maakte in 1698 een eind hieraan). Het Sikhisme kent
    sindsdien geen ‘missionairs’ of daaraan verwante activiteiten.
 

Eerste martelaar in de Sikh Historie

Het aantal Sikhs begon dag na dag toe te nemen. Dit maakte de zogenoemde hoge kasten Hindoe en enkel fanatieke neigende moslims jaloers en waren tegen de Guru Ghar (Sikh Natie) gekeerd.

Na de dood van Akbar in 1605 verplaatsten beide Hindoe en Moslim fundamentalisten naar het nieuwe hoofd van de staat: Keizer Jahinger (die ook tegen de Guru Granth Sahib was). Jahinger had uit zichzelf dezelfde fanatieke aard. Hij dreef met genoegen zijn vijanden (tevens de volgelingen van de Guru ) weg.

Er werden vele ongefundeerde aantijgingen uitgebracht tegen de Guru Sahib, één daarvan was dat hij zou hebben meegeholpen bij opstand bij Khusro.

Guru Arjan Sahib werd gearresteerd en naar Lahore gebracht waar hij werd aangeklaagd voor klachten die betrekking hadden op valse zaken. De Gouverneur van Lahore werd aangewezen om de taak van executie van de Goeroe op zich te nemen. Hij overhandigde de Guru Sahib over naar Chandu (Chandu was een klein zakenman en een orthodox Hindoe van de stad Lahore).

Hij martelde Guru Sahibongeveer drie dagen op een onmenselijke manier in de geschiedenis van de mensheid.


Er werd gezegd dat Mian Mir (een Moslim Heilige en een vriend van de Guru Sahib) ten gunste van Guru Sahib probeerde te spreken en bemiddelen, maar dit werd hem verboden. Tijdens de martelperiode, moest de Guru Sahib gaan zitten op hete ijzeren platen en werd er verbrande zand over zijn lichaam heen gegoten. Zijn lichaam zat vol blazen, en hij werd vervolgens geboeid in de rivier Ravi gegooid.

Guru Arjan ging heen op 30 mei 1606. Jahinger erkende in zijn autobiografie dat hij persoonlijk de opdracht tot executie van Guru Arjan Sahib had gegeven.

Het Sikhisme veranderde drastisch van karakter na de marteldood van Guru Sahib.

De Sikh natie beschouwde de marteldood als het fanatisme en gruwelijkheid van de Neo- Mongoolse heerser en de extremistische Hindoes tegen de vredelievende Sikhs
 
See Also:   De oude man die Guru Arjun Dev ji kwam opzoeken
             - Sewa: Guru Arjun Dev en groep uit Kabul
             - Sakhis (Verhalen) van Guru Arjan dev ji
             - Sukhmani Sahib
 

Back to Guru Ramdas Sahib Ji

Main Menu

Read next Guru Hargobind Sahib Ji

All rights reserved (c) www.sikhs.nl