Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Je moet de behoeftigen dienen en helpen

Guru Gobind Singh Sahib
 

Goeroe Gobind Singh Sahib wees eens af om het water te drinken dat hem door een rijke jonge man werd aangeboden omdat die nooit de Sangat (de gemeenschap) zou hebben gediend. Toen de jonge man het water bracht ontdekte de Goeroe dat zijn handen zacht en teder waren. Op de vraag van de Goeroe hiernaar bekende de jongere in zijn antwoord dat hij nog nooit met zijn handen enig werk ten dienste van anderen had verricht. Hij werd overmand door een gevoel van schaamte en schuld en zwoer tegenover Goeroe Sahib dat hij de behoeftige en lijdende mensen voortaan zou helpen.

“Hij alleen, Oh Nanak, weet de weg, die iemand aflegt met het zweet op zijn voorhoofd, en zijn verdiensten vervolgens deelt met anderen.”
- Sri Goeroe Granth Sahib Ji, Ang 472

 

     
See Also : Guru Gobind Singh Sahib Ji
              
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl