Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhai Kanhaeeya Ji (Vader Van de Rode Kruis)

Bhai Kanhaeeya geeft een soldat water
 

Een dag op het slagveld werd Bhai Kanhaeeya voor de Guru geleid. Hij was ervan beschuldigd gewonde Turken en Moslim vijanden te hebben gediend en geholpen op het slagveld. Bhai Kanhaeeya zei: "Ik diende geen Turken of Sikhís. Ik diende alleen U, mijn echte koning U hebt ons het volgende geleerd. Als je een naakte man kleedt, kleed je mij. Als je een hongerige spijst, dan geefje mij eten. Als je water geeft an een dorstige man, dan geef je water aan mij. Deze woorden van U zijn in mijn hart gegrift.

"Goed gedaan,Kanhaeeya", zei de Guru. "Je hebt gehandeld in de echte Sikh geest. Zolang als een Turk wapens draagt en tegen ons vecht, is hij onze vijand. Maar zodra hij gewond neervalt, houdt hij op onze viijand te zijn. Hij wordt een man, een zoon van de Vader hierboven. Hij verdient hulp en medelijden. Mijn Sikhs zouden dezieken en gewondene rnoeten helpen, of ze nu Sikh zijn of Turk. Mijn Sikhs zouden diegenen die hun wapens neerleggen of wegvluchten van het slagveld niet mogen achtervolgen en kwetsen. Er wordt gezegd dat de stichter van het Rode Kruis zijn inspiratie gehaald heeft uit dit thema.

"Iemand die het Licht in ieder hart ziet begrijpt de essentie van de leerstellingen van de Guru" (Guru Granth Sahib ji pg 20 )

 

See Also : Guru Gobind Singh ji

     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl