Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Gobind Har Rai - Behoedzaam betreden

Guru Har Rai Sahib and Guru Hargobind Sahib ji
 

Als kind wandelde (Goeroe) Har Rai sahib eens door de tuin. Een roos viel en welke verstrikt raakte in de rand van zijn gewaad. Goeroe Hargobind Sahib, die symbool staat voor sympathie en nederigheid, vertelde zijn kleinzoon (Har Rai sahib) dat hij voorzichtig moest zijn tijdens het wandelen in de tuin, bloemen en planten zijn immers ook onderdeel van God's schepping, en we moeten dus behoedzaam omgaan met Moeder Natuur. Goeroe Har Rai volgde dit advies op gedurende zijn gehele latere leven
 

sabh meh jot jot hai so-ay.
Overal is licht en dat licht (bent U).
 
tis dai chaanan sabh meh chaanan ho-ay.
Door deze Verlichting is dat Licht (van de ene God) stralend binnen  iedereen.
- Kirtan Sohila

 

     
See Also : Guru Har Rai Sahib Ji
             : Kirtan Sohila
            
              
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl