Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

MATA KHIVI JI

Mata Khivi Ji
 
 

In een land waar vrouwen niet dezelfde rol in de samenleving konden hebben als mannen, en waar afkomst en kaste iemands positie bepaalde in de maatschappij, daagde het Sikh Geloof alle bestaande normen uit door nieuwe tradities te introduceren die de bedoeling hadden om alle vorige systemen van kasten en uitsluiting te vernietigen.

In 1506, werd er een vrouw geboren wiens leven zou illustreren op welke manier het Sikh geloof zich verzette tegen de vijandige omgeving van discriminatie die over het Indiaas landschap heerste.
Haar naam was Mata Khivi en zij heeft de eer te zijn vereeuwigd in ons Heilige Schrift, de Goeroe Granth Sahib

Jeugdjaren/ Familie
Mata Khivi werd geboren in 1506 in een klein stadje Sanghar genaamd dat zich nu bevind in de provincie Sindh in Pakistan. Haar ouders waren Bibi Karan Devi en Bhai Devi Chand. Haar vader was een winkelier en handelaar, hij had heel veel goede eigenschappen, zoals vrijgevigheid, vriendelijke gezindheid en andere dergelijke eigenschappen die Mata Ji van hem erfde. Mata Ji was 20 jaar getrouwd met Bhai Lehna ji voordat hij Goeroe werd in 1539. Mata Ji had 4 kinderen Bhai Dasu ji, Bibi Amro ji, Bibi Anokhi ji en Bhai Datu.
 
Leven/ Contact met Sikhs
Mata Ji had een goed leven, ze was de vrouw van de rijkste man van de stad, Bhai Lehna ji, en ze genoot heel veel respect vanwege haar goede eigenschappen. Ze leefde een tevreden en lux leven. Het leven zou op deze manier verder zijn gegaan, als ze niet onder de invloed van van Mai Bhirai zou geraakt zijn die haar over de leer van Goeroe Nanak Sahib ji vertelde.
Op ongeveer hetzelfde moment, hoorde ook Bhai Lehna over de Goeroe door de gezongen Hymne van Bhai Jodha (een van de eerste discipelen van Goeroe Nanak Dev ji). Bhai Lehna was op zoek naar waarheid, en zijn nieuwsgierigheid was gewekt. 
 
In 1532, kort na de geboorte van zijn eerste dochter Bibi Amro, vertrok Bhai Lehna voor zijn jaarlijkse bedevaart, onderweg onderbrak hij zijn route en ging naar Kartarpur waar hij bij het zien en horen van Goeroe Nanak Dev Ji, smeekte om te mogen blijven en om ťťn van zijn volgelingen te worden. Bhai Lehna Ji had de waarheid waarnaar hij op zoek was, gevonden, hij kreeg 'Charan Amrit' (doop) en 'Naam' en werd een echte Sikh die dag en nacht met grote liefde Goeroe Nanak diende.
De Goeroe van Bhai Lehna Ji leerde hem over de gelijkheid van vrouwen en pleitte voor een normaal gezinsleven. Na enige tijd in de 'Seva' (dienst) van Goeroe Ji, werd hij teruggestuurd naar Khadur Sahib om zijn familie te zien en om het Sikhisme in de omgeving te verspreiden.
 
Mata Ji leerde van haar man wat het Sikhisme betekende en omhelsde het van harte. Er wordt gezegd dat Goeroe Nanak Dev Ji tweemaal Khadur Sahib bezocht na de goede berichten over de prediking van Bhai Lehna Ji over het Sikhisme. Er wordt gezegd dat het tijdens het eerste bezoek van  Goeroe Nanak Dev Ji was dat  Mata Ji  'Charan Amrit' ontving en 'Naam'. Mata Ji begon dag en nacht 'Bani' (hymne) te reciteren.
 
De vrouwen in het dorp bespotten haar en zeiden dat haar man een belangrijke heilige man geworden was, en haar daarom binnenkort zou verlaten, maar Mata Khivi Ji wist dat ze niets te vrezen had.
 
Bhai Lehna Ji wordt Goeroe Angad Dev Ji
Wanneer de echtgenoot van Mata Ji' de Goeroe werd, werd haar leven erg druk. Mensen kwamen nu naar haar huis om Goeroe Ji zien. Ze was altijd al gewend geweest aan een druk sociaal leven, maar dit was anders. Er was een doel van dit komen en gaan dat er tevoren niet was geweest. Bovendien was het in de leer van Sikhisme heel duidelijk dat men zijn levensonderhoud moest verdienen door eigen arbeid. Khivi nam deze leringen zeer serieus. Ze nam de zware taak op zich van het beheren van elk detail van de langar (gemeenschappelijke keuken), waarbij alle bezoekers bij elkaar op de grond zitten op hetzelfde niveau, zij aan zij, en hetzelfde eten geserveerd krijgen, zonder discriminatie.

Enkel de beste ingrediŽnten werden gebruikt, en iedereen werd behandeld met de grootste hoffelijkheid. Haar gastvrijheid is door de eeuwen heen verder gezet en is uitgegroeid tot de eerste culturele identiteit van de Sikhs. Ze hielp de Goeroe om de jonge Sikh gemeenschap een  sterkere basis te geven. Zij werd beschreven als goed van natuur, efficiŽnt, mooi en in alle opzichten perfect.
Ze heeft de voornaamheid om als enige van de vrouwen van de Goeroes bij naam vermeld te worden in de Goeroe Granth Sahib. Daar wordt ze omschreven als een "goed mens", "een liefdevolle moeder" en als "iemand die onderdak en bescherming aan anderen geeft."
 
Balwand zegt dat
Khivi, de vrouw van de Goeroe, een nobele vrouw is, die rustgevende, lommerrijke schaduw geeft aan allen.
 
Ze verdeelt de overvloed van de de Langar van de Goeroe, de kheer (de rijstpudding) en ghee (boter), is als zoete godenspijs.
De gezichten van de Sikhs van de Goeroe zijn stralend en helder, die van de manmukhs (diegene die zijn eigen gedachten volgt of er zich door laat leiden)  zijn bleek, als stro.
 
De Meester gaf Zijn goedkeuring toen Angad Zichzelf heldhaftig inspande.
Dat is de Man van moeder Khivi; Hij ondersteunt de wereld. ||3||
 
 
Mata Khivi Ji was het gewend om vroeg op te staan ​​voor haar 'Amritvela' (goddelijke uur voor zonsopgang) en 'Jap Naam' (mediteren) en het reciteren uit Gurbani en daarna ging ze zich naar de keuken in de Langar. Mata Khivi ji deed veel meer dan alleen maar werken in de keuken. Ze creŽerde een liefdevolle sfeer voor allen met wie ze in contact kwam.
Ze schepte niet op omdat haar man Goeroe geworden was, in feite stelde ze zich steeds meer bescheiden op. Mata Ji was niet alleen dol op haar eigen kinderen, ze hield van alle kinderen van de gemeenschap. Ze hielp haar man om hen het Gurmukhi geschrift (geschrift om Punjabi te schrijven) aan te leren.
Mata Ji raadde en moedigde haar eigen kinderen aan om de Sikhs te dienen en hielp hen bij het van buiten leren van Gurbani. Door de aanmoedigingen en hulp van Mata Ji leerden haar dochters, Bibi Amro en Bibi Anokhi de Banis uit het hoofd.
 
 
Goeroe Angad Dev Jiís Joti Jot ĖSprituele Licht® 
(Joti Jot - Bij het vertrek van de ziel uit het lichaam bij de dood, versmelt de glans terug met het licht van de Schepper.)
Toen Goeroe Angad Dev Ji , 'Jot' (het licht) van het Goeroeschap, liet overgaan  naar Baba Amar Das, was Bhai Datu , de jongste zoon van Mata Ji teleurgesteld. Aangemoedigd door enkele van zijn vrienden, probeerde hij zichzelf uit te roepen tot de rechtmatige erfgenaam. Hij nam zijn volgelingen mee en ze zongen zelf hymnen. Mata Ji was hierdoor van streek. Het was door de overtuigingskracht en wijsheid van Mata ji dat Bhai Datu ji zich bewust werd van zijn dwaasheid en vergiffenis vroeg aan Goeroe Amardas ji.
 
Mata Ji bleef de Langar beheren tijdens de tijd van Goeroe Amar Das Ji', en deed Seva tot aan de tijd van Goeroe Arjun Dev Ji' toen de Langar bekend werd als "Khivi ka Langar".
 
Latere Leven
Mata Ji leefde nog 30 jaar na de Joti Jot van haar man, ze bleef Seva van de Sangat (gemeenschap) doen en bleef verbonden met het huis van de Goeroe.
Mata Ji had de eer om vijf Goeroes te ontmoeten en te dienen, van Goeroe Nanak Dev Ji tot Goeroe Arjun Dev Ji. Mata bereikte de leeftijd van 75 jaar en verliet deze wereld in 1582, Goeroe Arjun Dev Ji verzorgde haar 'Antam Sanskar' (laatste plechtigheden).
 
Heden, wordt Mata Khivi ji herdacht voor het belichamen van de geest van humanitaire hulp en zelfopoffering waarvan verwacht word dat alle Sikhs die nastreven. Haar toewijding en aanbidding manifesteerden zich door haar fysieke 'seva' (vrijwillige dienstverlening), als mede door haar 'simran' (meditatie). Als prominente vrouw in het Sikh geloof, zegt haar achtenswaardige positie nog meer over het belang die het Sikh geloof hecht aan gelijkheid.
 
     
See Also : Guru Angad Dev Ji
                : Guru Nanak's boodschap
              
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl