Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Niet bang zijn voor de dood.

In de achttiende eeuw, ten tijde van de Mongoolse heerschappij, werd ieder die een hoofd van een sikh leverde, beloond met een aanzienlijk bedrag van  80 Roepies (nu ongeveer gelijk aan 1,50 Euro maar voor die tijd een groot bedrag)
 
 
Voor een Sikh, is de 'dood' een natuurlijk onderdeel van het leven. Vanwege de turbulente tijden die deze kleine en diverse gemeenschap door de eeuwen heen moest ondergaan, is een Sikh altijd bereid om voor een zaak te sterven. Dat kan voor zijn land zijn, voor zijn rechten, voor de bescherming van de zwakkeren. In de geschiedenis is het talloze malen voorgekomen dat vreemde binnendringers zoals Ahmad Shah Abdali veel Indiase vrouwen en kinderen tot slaaf maakten. Wanneer deze invallers de Punjab doorkruisten om naar huis terug te keren, vielen de Sikhs hen aan en bevrijdden zij deze vrouwen en kinderen uit gevangenschap. Dit vormde een gevaar voor hun levens.

Door deze activiteiten riepen de Sikhs de toorn van de Mongoolse en Afghaanse invallers op. In de achttiende eeuw was er een periode, toen de Afghaanse en Mongoolse koningen aan iedereen die een Sikh (dood of levend) naar hun hof bracht een prijsgeld van 80 Indiase Roepies beloofde (en dat was veel voor die tijd!!).

De Sikhs en zelfs hun kinderen konden deze vervolging gelukkig trotseren vanwege hun sterke geloofsovertuiging. Zij geloven dat het menselijk wezen 'Atma' (jyot, de menselijke ziel) boven het fysieke lichaam staat en belangrijker is. Vandaar dat het niet te vernietigen is.

De Sikh wordt opgeroepen zich hieraan te herinneren,

“De dageraad van een nieuwe dag is de bode van een zonsopgang, de Aarde is niet je vaste verblijfplaats”

 

     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl