Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Gharib Da Muh - Guru Ki Golak
(De armen en behoeftigen voeden is gelijk aan een geschenk voor de Guru)

Garib Ka Muh Guru ki Golak
 

Voor darshan (oftewel voor de ontmoeting en bezichtiging van de Guru)en zegening hadden de Sikh’s de gewoonte om Guru Hargobind Sahib te bezoeken. Ze hadden ook de wens om de Guru een geschenk te geven. Op een keer gebeurde het dat de leider van de Sangat (bijeengekomen menigte / gemeenschap) honing als een geschenk aanbood maar Guru Sahib weigerde dit geschenk aan te nemen. Hij zei “Ik vroeg jou onderweg om hetzelfde maar jij weigerde het”. Dit verbijsterde de Sikh en in het vervolgens werd de honing niet meer geschikt geacht voor menselijke consumptie. De Sikh bedelde om verlichting. Guru Sahib zei tegen hem terwijl hij naar Bhai Kattu wees, de arme Sikh, die honger had terwijl hij de Sangat (gemeenschap) begeleidde maar toen hij om de honing bad werd dit hem geweigerd. Guru Sahib verlichtte hem nog meer door te zeggen "Gharib Da Muh - Guru Ki Golak.”

     
See Also : Guru HarGobind Sahib Ji
              
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl