Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Guru Amar Das – Gelijke status voor vrouwen

Guru Amar Das Ji steunde vrouwelijke missionarissen
 

Guru Amar Das pleitte voor een gelijke status van mannen en vrouwen en wees discriminatie op grond van sekse af. Hij verbood de gewoonte van Sati, waarbij weduwen op de brandstapel van hun man mee werden verbrand, aangezien dit een belediging van de menselijke waardigheid was.

De man is geboren uit de vrouw
Binnen de vrouw wordt de man ontvangen;
met een vrouw wordt hij verloofd en getrouwd.
De vrouw wordt hem tot vriend;
door de vrouw komen er toekomstige generaties..
Als zijn vrouw sterft, zoekt hij een andere vrouw; hij is gebonden aan de vrouw.
Waarom zou hij haar slecht noemen?
Uit haar werden koningen geboren. De vrouw is geboren uit de vrouw;
Zonder de vrouw zou er helemaal niemand zijn.
oh Nanak, alleen maar de Heer zelf is zonder een vrouw.
De mond die de Heer steeds prijst is gezegend en mooi.
oh Nanak, deze gezichten zullen schitterend zijn in het Hof van de Ware Heer.
"

Guru Granth Sahib Ji (pg. 473)

     
See Also : Guru Amardas Sahib ji
              
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl