Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  
Gurduara
Een plek om te leren voor Sikhs
 

 
   

Gurduara (of populair gespeld Gurdwara) is de naam die wordt gegeven aan de plaats waar door de Sikhs niet alleen wordt aanbeden, maar ook geleerd, een plaats waar de Sikhs van oudsher samenkomen om hun spirituele en politieke groei te voeden. Letterlijk, “via de Goeroe (Guru)”,  is de gurdwara de poort naar de Sikh cultuur en manier van leven. The Goeroes trachten een voorbeeldige  maatschappij  te bouwen via een ideale en barmhartige wereld organisatie. De Goeroe Granth Sahib,  het Heilige Boek van de Sikhs, is geplaatst op een hoge (draagbare) schrijn onder een baldakijn, in het midden van één kant van de zaal, een opstelling die doet denken aan die van een darbar (koninklijk hof). De Goeroe Granth Sahib wordt beschouwd als “dhur-ki-bani”, een openbaring van de Ene Schepper en zo geeft deze koninklijke symboliek de soevereine status van de Goeroe weer.

In de gurdwara worden alle vrouwen, mannen en kinderen als gelijken behandeld. De instelling biedt gewoonlijk onderdak, voedsel, onderwijs, gezondheidszorg en een podium voor open discussie tussen zowel Sikhs als niet- Sikhs. Aan elke gurdwara is een gemeenschapskeuken verbonden, waar de langar, de gemeenschapsmaaltijd wordt bereid en gratis verstrekt. Gedurende deze maaltijd, zit iedereen naast elkaar op de grond, om zo gelijkheid te symboliseren. Die gelijkheid is een basis kenmerk van de Sikhs. Van oudsher heeft de gurdwara alle bezoekers met open armen ontvangen, van eenvoudige boeren tot keizers.

De Sikh gemeenschap tracht voortdurend betere betrekkingen te realiseren tussen Sikhs en andere gemeenschappen, door steeds een ieder uit te nodigen voor een bezoek aan de gurdwara. Zulke bezoeken zijn noodzakelijk voor het scheppen van een goede omgeving voor dialoog en begrip tussen verschillende gemeenschappen.

Gedragsregels in de gurdwara:

. Draag ingetogen kleding.

. Trek uw schoenen (en bij voorkeur ook de sokken) uit voor u de grote zaal ingaat.

. Bedek uw hoofd (u mag uw eigen hoofdbedekking meenemen, of men verstrekt er ter plaatse een.  Een hoed, pet of capuchon dragen wordt sterk afgeraden) voor u de grote zaal ingaat

. Was je handen en indien nodig ook je voeten voor u de grote zaal ingaat

. Het is gewenst om te buigen voor de Goeroe Granth Sahib voor u zich bij de congregatie voegt. Niet- Sikhs hoeven niet te buigen, maar kunnen rustig binnengaan en zich bij het gezelschap voegen.

. U zit tijdens de dienst (div-An) op de grond.

. Tijdens het afsluitend gebed (Ardas) gaat u staan.

. Alcohol, tabak, roken of drugs zijn verboden (laat die in de garderobe)

 

Begrippen en tradities

ARDASEen Sikh gebed,  geformuleerd als een rechtstreeks beroep op God. Ardas wordt bij verschillende gelegenheden gebeden, meestal na de afronding van het ochtend -, avond - of nachtgebed. Ardas wordt ook gezegd bij de aanvang van belangrijke gebeurtenissen.

GOEROE (guru) – letterlijk “verlichter”, verwijst naar één van de tien Sikh profeten, de Goeroe Granth Sahib (het Spiritueele Scripture van de Sikhs) en de Goeroe Khalsa Panth (de collectieve naam voor de wereldwijde Sikh gemeenschap - gedoopte Sikhs). 

GOEROE GRANTH SAHIB is het heilige geschrift van de Sikhs, een verzameling van openbarende (onthullende) geschriften door verlichte personen. Het bevat bijdragen van zes Goeroes, drie volgelingen, vijftien heiligen uit verschillende religieuze tradities en verscheidene  dichters van het hof van de Goeroes. Het opnemen van bijdragen van niet-Sikhs toont duidelijk de universele aard van het Sikh geloof, een alomvattend geloof dat ervan uitgaat dat mensen van elke geloofsachtergrond eenheid kunnen ervaren.

 

Vertaald door : Jeannette Koops  .

 Source: http://sikhri.org/

Main Index

See Also :  Geschiedenis van het Sikhisme
             -  Gurudwara bezoeken
  
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl